Trygg miljö en demokratisk självklarhet i metoo-frågor

Att alla känner sig delaktiga och trygga är förutsättningar för en lyhörd demokratisk dialog. Jämlik och rättvis behandling är en av hörnstenarna i ICLD:s värdegrundsarbete.
Att ta sig an metoo-frågor kräver kraft och mod, något Anna Hedlund, handläggare på Internationella Utbildningsprogram (ITP), märkt finns inom ICLD:s väggar.
– Vi har visat att vi vågar prata om de här sakerna. Jag är positiv till hur männen på ICLD har tagit emot det här just nu, när debatten tagit fart, det känns väldigt bra. Men framförallt är jag imponerad av alla kvinnor som trots otrygghet kämpar för en bättre värld. Som vågar berätta. Speciellt de som lyft problemen med sexuella övergrepp tidigare och inte fått samma mottagande som efter metoo, säger hon.

Personalen och ledningen har efter samtal, föreläsningar och möten tagit beslut som ska leda till ett än mer medvetet arbete med frågor som rör kränkningar och trakasserier. Till exempel klara riktlinjer för gränsdragningar i möten mellan människor på arbetsplatsen, hur man kan bli en bra förebild och hur organisationen bär budskapet i alla kontakter som uppstår i samband med utbildningar och partnerskap runt om i världen.
Frågor om jämlikhet och frihet, ja alla mänskliga rättigheter, är bärande i ICLD:s verksamhet som i alla delar handlar om att utveckla lokal demokrati. Alla inskränkningar av människors trygghet hindrar demokratiutveckling.
– Ingen ska känna sig kränkt, vi pratar om att ingen ska behöva uppleva sexuella trakasserier, alla ska vara delaktig i de demokratiska värden vi arbetar med. Alla ska känna sig trygga i våra miljöer, säger Olov Berggren. Vi backar inte för att prata om det här och vi behöver vara noggranna med det här arbetet.

Under en lunch i november samlade Visbykontorets manliga medarbetare där de utifrån en färdig mall diskuterade bland annat stereotyper, machokultur och vilka vägar man kan ta framöver.
– Det här är en fråga som behöver diskuteras på alla arbetsplatser. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor varje dag men jag kände att det är viktigt att det inte stannar vid berättelser utan att vi tar det från ord till handling, säger Erik Nilsson, programkoordinator på avdelningen Kunskapscentrum och initiativtagare till samtalslunchen.

Blickar, beröringar, härskartekniker är känsliga ämnen som redan ingår i ITP:s utbildningar. Utbildningar som har som mål att utveckla kapacitet och demokrati på den lokala nivån runt om i världen. En av de viktigaste punkterna för Anna Hedlund är att skapa en öppen dialog vilket ska ske genom ett internt arbetsmiljöarbete, samt att se till så de internationella utbildningsmiljöerna blir trygga för alla.
– Vi som arbetar med utbildningar kan tillsammans med deltagarna ta fram vilka gränsdragningar som gäller, säger hon. Både i klassrummet och utanför, vi umgås ibland under ganska lång tid och då är det extra viktigt att samtala om frågor med metoo-perspektiv, säger hon.