Transparens – Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati

I denna rapport beskrivs, sammanfattas och analyseras de resultat som följts upp genom Internal Quality Assessment, IQA, under 2016 inom programmet Kommunalt partnerskap på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

ICLD strävar efter att följa upp resultaten av partnerskapen och kommunicera dem på bästa möjlig sätt, ett sätt detta görs på är genom så kallade Internal quality assesments (IQA). IQA för 2016 fokuserade på resultatområdet transparens. 

Under utvärderingen genomfördes platsbesök hos partnerskapen:

Yogyakarta City Government – Västerbottens Läns Landsting
Cau Giay District – Umeå kommun

Ni kan läsa rapporten i sin helhet här nedan.