Strängnäs åter i partnerskap med massajbyn Emboreet i Tanzania

Strängnäs har länge varit engagerad i kommunala partnerskap på temat ungdomsinflytande med olika partners i Tanzania. Nu återetablerar kommunen partnerskapet med massajbyn Embooret tack vare beviljat bidrag från ICLD.

I distriktet Simanjiro i norra Tanzania ligger byn Emboreet, en massajby där Strängnäs kommun hade kommunalt partnerskap mellan åren 2006-2016. Då etablerades bland annat ett elevråd i byns primary school som idag är välfungerande. Flera förbättringar har genomförts på skolan, och bland annat har solceller installerats. I närheten finns en secondary school, som har en klimatklubb under skoltid. I byn finns också en stark grupp av kvinnor som jobbar för social hållbarhet.

– Genom vårt återetablerade partnerskap vill vi nu arbeta för att stärka kvinnornas engagemang och, i samarbete med elevernas idéer, skapa en förbättring när det gäller miljön i byn, säger Helena Edvinsson som är barnombudsman i Strängnäs kommun och projektledare i partnerskapet.

Strängnäs ser möjlighet för sin egen kommun att, med hjälp av partnerskapet, skapa en mötesplats i centralorten där kommunen kan tillvarata kunskaperna från samarbetet mellan kvinnogruppen och eleverna på de båda skolorna för att få en kommunal mötesplats som blir tillgänglig för alla.

Just nu formulerar vi vilken lokaldemokratisk utmaning vårt gemensamma partnerskap ska arbeta för. Det lutar mot förbättrad social hållbarhet i kombination med behovet av att utveckla mötesplatser, säger Helena Edvinsson.

Direkta svar i Massajbyn

Helena berättar också om lärdomar från deras tidigare partnerskap med massajbyn som hjälper dem än idag . Bland annat hur deras möten mellan barn och beslutsfattare blivit enklare, tydligare och mer effektiva.

Strängnäs hade under flera år genomfört en barn- och ungdomskongress, där politiker träffade barn under en förmiddag för att barnen skulle få svar på sina frågor i olika ämnen. Det var trevliga tillställningar men det var många frågor som fortfarande var obesvarade efter dagens slut. Svaren kunde vara ”jag tar med mig frågan” från politiker som fick frågor som inte rörde deras ansvarsområde.

Däremot –  i massajbyn –  samlades hela byn för att svara på barnens frågor. Ingen ”tog med sig frågan” eftersom alla ansvariga var på plats. Barnen fick helt enkelt svar direkt! Med den erfarenheten rikare ändrade Strängnäs kommun upplägget och barn- och ungdomskongressen lades ner. I stället hålls idag temamöten där alla ansvariga är på plats. Barnen får svar direkt!

ICLD önskar de båda parterna ett stort lycka till och ser med spänning fram emot att följa deras demokratiresa.

Denna artikel finns även översatt till engelska och till swahili

Internationell partner
Emboreet, Simanjiro