ICLD

Sök praktik på ICLD!

12 September 2017

ICLD söker inför vårterminen en praktikant till organisationens huvudkontor i Visby.

Till VT 2018 söker Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) en praktikant till huvudkontoret i Visby.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är en del av det svenska utvecklingssamarbetet och finansieras genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA). ICLD arbetar för att stärka lokal demokrati i låg och medelinkomstländer genom de tre verksamhetsgrenarna Kommunala Partnerskap (KP), Internationella Utbildningsprogram (ITP) och Kunskapscentrum (KC).

Omfattning och startdatum för praktiken
Heltid, 20 veckor, start januari 2018


Vad innebär praktiken?
Praktikanten kommer att ges möjlighet att arbeta med organisationens tre verksamhetsgrenar Kommunala Partnerskap (KP), Internationella utbildningsprogram (ITP) och Kunskapscentrum (KC). Målet med praktiken är att praktikanten får en ökad förståelse för det svenska internationella utvecklingssamarbetet och ökad kunskap kring lokal demokratiutveckling. Arbetsuppgifterna inkluderar:

• Att insamla, organisera och sprida ”best cases” och erfarenheter från ICLD:s internationella utbildningsprogram och kommunala partnerskapsprogram

• Att bidra till Kunskapscentrums insamling av erfarenheter och lärdomar om lokal demokratiutveckling i låg och medelinkomstländer

• Att delta i organiserande, genomförande och uppföljning av ICLD:s workshops och seminarier

• Bidra till planering, genomförande och uppföljning av organisationens internationella utbildningsprogram

• Bidra i löpande handläggningsuppgifter i programmen Kommunala Partnerskap och Internationella utbildningsprogram

Önskvärd kompetens/erfarenhet
•Vi söker dig som har intresse för utvecklingssamarbete och lokal demokratiutveckling och studerar relaterade ämnen vid universitet på mastersnivå

• Du ska behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift

Meriterande kompetens/erfarenheter
• Kunskap kring hållbarhetsmålen, Sveriges utvecklingssamarbete samt kring offentlig förvaltning på kommunal/regional nivå

• Kunskap inom områden såsom internationella relationer, gender, mänskliga rättigheter, demokrati

• Ytterligare språkkunskaper

Ansök via FUF:s praktikbank: http://www.fuf.se/2017/09/11/internationellt-centrum-for-lokal-demokrati-icld-praktikplats/