Selina kämpar för fler kvinnliga politiker

Selina Wilson Msenga är journalist på en större dagstidning i Dar es Saleem i Tanzania. Hon arbetar också som deltidspolitiker och innehar titeln vice borgmästare i kommunen Kibaha, ca 40 km väst om Dar es Saleem. I sin roll som politiker hjälper hon unga kvinnor att våga ta steget in i politiken. Selina kämpar också för att kvinnor ska kunna bli självförsörjande och oberoende, exempelvis genom förmånliga lån. Vi presenterar henne i vår serie om “Hjältar inom lokal demokrati.

Selina ingår i styrgruppen för det kommunala partnerskapet mellan Region Gotland och Kibaha Town Council. Tidigare har hon även deltagit ICLD:s ledarskapsprogram för kvinnor. Hon deltog även i ICLD:s Local Democracy Talks i Tanzania 2021 med titeln: “How do we increase women’s political participation and leadership in Tanzania?“.

Det är i sitt arbete som journalist, när hon bevakade politikernas möten, som Selina kände att något måste göras för att lyfta fram kvinnorna. Under mötena fick de få kvinnor som fanns på plats, varken möjlighet eller tog chansen att säga något. Det måste ske en förändring, men hur ?

Selina insåg att hon behövde själv engagera sig politiskt och det är här hennes resa som lokalpolitiker startade.

– Selina är ett föredöme för kvinnona i sin kommun! berättar Eva Flemming, svensk projektledaren för partnerskapet i Region Gotland. Hon stärker och lyfter verkligen fram dem, speciellt de yngre så att de vågar ta plats i politiska sammanhang, säger Eva som träffat Selina flera gånger och är imponerad av hennes arbete.

En annan viktig fråga som Selina kämpar för är kvinnors ekonomiska oberoende och att de ska kunna vara självförsörjande, exempelvis genom förmånliga lån.

Inspiration från svenska kommuner

Genom partnerskapssamarbetet och ICLD:s ledarskapsprogram för kvinnor som Selina deltog i under 2021 har hon fått mycket inspiration från svenska politiker och kunskap och erfarenheter från svenska kommuner och regioner.

– Jag kommer att fortsätta att arbeta politiskt och söka ledande positioner där jag kan stärka och mobilisera kvinnor att våga gå vidare, som liksom jag, inom politik och beslutsfattande organ, säger Selina Wilson Msenga.

Selina Wilson Msenga och Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD, hösten 2021. Foto: Anne Scheffer Leander

Hjältar inom lokal demokrati

Kön eller status spelar ingen roll det viktiga är att personen vi letar efter får demokratiska värden att leva och inspirera andra. De kan ha tagit sig igenom besvärliga situationer – men aldrig backat från demokratins frontlinje. Och de har alla en personlig historia att berätta. De har också varit eller är en del av vår verksamhet. Vi presenterar dem i vår serie “Hjältar inom Lokal Demokrati”. Låt dig inspireras!