Rajka Vujovic – Jämställdhetskämpe

Liksom många andra politiker började Rajka engagera sig politiskt för att hon hade en önskan om att förbättra sin hemstad. Efter några år blev hon invald till regionförsamlingen i den autonoma provinsen Vojvodina i Serbien och för att ytterligare utveckla sin kapacitet sökte hon till ett av ICLD:s utbildningsprogram, ”Women in Politics” 2017-2018. Rajka hade ett intresse av att lära sig mer om jämställdhet och hållbarhet och uppgav efter utbildningen att hon uppskattat att ta del av flera inspirerande exempel från Sverige och andra länder.

Halvvägs genom utbildningen kontaktade Rajka ICLD och erbjöd sig, och hemstaden Novi Sad, att vara värd för en ICLD-aktivitet. Förhoppningen var att inspirera sina kollegor och få ett starkare stöd i arbetet med genusfrågor. Som Rajka själv uttryckte det, “genus är fortfarande ett ämne som är kontroversiellt”.

Med anledning av detta presenterade ICLD den 6 november 2018 en forskningsrapport med fokus på implementeringen av FN:s globala mål nummer fem, jämställdhet, i Rajkas hemstad. I arrangemanget deltog över 60 politiker, liksom ICLD:s Advisory Group. 

ICLD hoppas kunna fortsätta att sammanlänka utbildning, partnerskap och forskning och stödja politiker som Rajka. Resan mot jämlikhet är lång men i Vojvodina hoppas politikerna på att bygga ett partnerskap med en annan kommun i Sverige för att fortsätta arbetet med att stärka jämställdhetspolitiken i sin region.

Läs Rajkas egen berättelse!