Pressmeddelande: Internationella toppolitiker delar erfarenheter i Sverige

Det två veckor långa besöket i Sverige är en del av ett 18 månader långt utbildningsprogram för folkvalda kvinnor. De besökande politiker tar del av föreläsningar, workshops, studiebesök och gör Kommun- eller landstingspraktik hos svenska kollegor som fungerar som deras mentorer. Tack vare ett nära samarbete med SKL är 15 svenska toppolitiker mentorer i ledarprogrammet. Samarbetet stärker ledarskapet både för deltagare och mentorer och bidrar även till att öka jämställdheten eftersom det ger stöd till kvinnor i ledande positioner och skapar förebilder.

De 23 deltagarna från nio av ICLD:s samarbetsländer antogs i våras till den femte omgången av ICLD:s program ”Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics”. Deltagarna kommer från, Moçambique, Botswana, Bosnien och Hercegovina, Namibia, Serbien, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia. I april 2017 inleddes utbildningen med en workshop i Kilimanjaro, Tanzania, för de afrikanska deltagarna samt i maj i Vinnytsia, Ukraina, för deltagarna från östra Europa.

– Genom det här globala partnerskapet samarbetar ICLD med politiker för att fokusera på hållbarhet, jämlikhet, inkludering och ansvarsutkrävande. Programmet spelar en viktig roll för ökad jämställdhet i de lokala politiska församlingarna internationellt och för att uppnå de globala målen. Demokratier behöver starka kvinnor, säger programansvarig Shannon Lövgren, ICLD.

Syftet med utbildningens vistelse i Sverige under oktober är att deltagarna ska stärkas i sitt politiska ledarskap och öka kunskapen om välfärd, genom att få en inblick i folkvalda kvinnors verklighet i Sverige, varvat med föreläsningar och workshops. Den andra veckan, den 23-27 oktober, börjar med en workshop i Stockholm som arrangeras tillsammans med Lena Lindgren på SKL. Där möter deltagarna också sina mentorer, som också står värdar för besöken i en kommun eller ett landsting och dit deltagarna följer med sin värd.

För mer information kontakta: Shannon Lövgren, programansvarig, ICLD,
shannon.lovgren@icld.se, mobil: 072-503 73 21