Pressmeddelande: Internationella toppolitiker delar erfarenheter i Sverige

Det uppmärksammade utbildningsprogrammet i ICLD:s regi för toppolitiker som är kvinnor i Afrika, Asien och östra Europa ”Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics” möts i Sverige i slutet av oktober i den femte omgången. Under utbildningen stärker politikerna sitt ledarskap, får ökad kunskap om välfärd, byter erfarenheter mellan varandra och med sina svenska kollegor och skapar ett globalt nätverk som möjliggör fler kvinnor i folkvalda församlingar.

Det två veckor långa besöket i Sverige är en del av ett 18 månader långt utbildningsprogram för folkvalda kvinnor. De besökande politiker tar del av föreläsningar, workshops, studiebesök och gör Kommun- eller landstingspraktik hos svenska kollegor som fungerar som deras mentorer. Tack vare ett nära samarbete med SKL är 15 svenska toppolitiker mentorer i ledarprogrammet. Samarbetet stärker ledarskapet både för deltagare och mentorer och bidrar även till att öka jämställdheten eftersom det ger stöd till kvinnor i ledande positioner och skapar förebilder.

De 23 deltagarna från nio av ICLD:s samarbetsländer antogs i våras till den femte omgången av ICLD:s program ”Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics”. Deltagarna kommer från, Moçambique, Botswana, Bosnien och Hercegovina, Namibia, Serbien, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia. I april 2017 inleddes utbildningen med en workshop i Kilimanjaro, Tanzania, för de afrikanska deltagarna samt i maj i Vinnytsia, Ukraina, för deltagarna från östra Europa.

– Genom det här globala partnerskapet samarbetar ICLD med politiker för att fokusera på hållbarhet, jämlikhet, inkludering och ansvarsutkrävande. Programmet spelar en viktig roll för ökad jämställdhet i de lokala politiska församlingarna internationellt och för att uppnå de globala målen. Demokratier behöver starka kvinnor, säger programansvarig Shannon Lövgren, ICLD.

Syftet med utbildningens vistelse i Sverige under oktober är att deltagarna ska stärkas i sitt politiska ledarskap och öka kunskapen om välfärd, genom att få en inblick i folkvalda kvinnors verklighet i Sverige, varvat med föreläsningar och workshops. Den andra veckan, den 23-27 oktober, börjar med en workshop i Stockholm som arrangeras tillsammans med Lena Lindgren på SKL. Där möter deltagarna också sina mentorer, som också står värdar för besöken i en kommun eller ett landsting och dit deltagarna följer med sin värd.

För mer information kontakta: Shannon Lövgren, programansvarig, ICLD,
shannon.lovgren@icld.se, mobil: 072-503 73 21