ICLD

Praktisera på ICLD

08 Oktober 2018

ICLD söker två praktikanter till vårterminen 2019 till 

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är en icke-statlig organisation finansierad av Sida som främjar lokal demokrati i låg- och medelinkomstländer som en del av svenskt utvecklingssamarbete. ICLD arbetar med att stärka lokal demokrati genom att främja demokratiska principer som jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande.

ICLD:s verksamhet omfattar tre huvudområden:

 • Kunskapscentrum, som spelar en aktiv roll i kunskapsutveckling och sprider kunskap inom lokal demokrati, är även aktiv gällande verksamhetens kvalitetssäkringsarbete.
 • Kommunala partnerskapsprogram som stödjer utvecklingssamarbete mellan svenska kommuner, landsting, regioner och regionala kommunalförbund med liknande organ i 21 partnerländer.
 • Internationella utbildningsprogram som erbjuder kvalificerade, långsiktiga utbildningsprogram riktade till nyckelpersoner och förändringsagenter i våra partnerländer.
 • Syftet med praktikplatsen är att erbjuda praktisk erfarenhet för mastersstudenter inom statsvetenskap, sociologi, kommunikation, mänskliga rättigheter, utvecklingsstudier eller andra samhällsvetenskapliga ämnen. Inför vårterminen 2019 söker ICLD två praktikanter till sitt huvudkontor i Visby, Gotland. Praktikanterna förväntas ingå som en del av teamet och ta del av dagliga aktiviteter, samt att utveckla ett mindre projekt relevant för sina studier.

  Huvudsakliga praktikuppgifter:

 • Att samla, organisera och sprida “best cases” och erfarenheter från våra internationella utbildningsprogram och kommunala partnerskapsprogram
 • Att hjälpa kunskapscentrum men att samla in och sprida kunskap om ICLD:s arbete i olika låg- och medelinkomstländer
 • Att hjälpa kunskapscenter med att utveckla verktyg för lokal demokrati, jämlikhet, ansvarsutkrävande, transparens och deltagande på lokal nivå
 • Att hjälpa organisationen med olika workshops och utbildningsevent.
 • Vad ICLD erbjuder praktikanten:

  Vi erbjuder en möjlighet för varje praktikant att bidra till ICLD:s arbete med deras kunskaper och färdigheter samt att få erfarenhet, kunskap och insikt inom:

 • Sveriges utvecklingssamarbete
 • Internationellt samarbete inom lokal demokrati
 • Kommunala partnerskap för ömsesidigt lärande
 • Kunskapsspridning inom utveckling
 • Kommunikation
 • Forskning om bästa praxis gällande lokal utveckling
 • Praktisk erfarenhet i att organisera workshops och utbildningsevent inom internationell utveckling
 • Kvalifikationer:

 • Pågående masterutbildning som behandlar frågor relevant för utveckling på lokal nivå. Till exempel inom statsvetenskap, hållbarhet, internationell utveckling mänskliga rättigheter, sociologi eller andra samhällsvetenskapliga ämnen
 • Kunskap om de globala utvecklingsmålen
 • Kunskap om Sveriges utvecklingssamarbete
 • Intresse och kunskap om kommuners roll i utvecklingsarbete
 • God analytisk- och problemlösningsförmåga
 • Förmåga att bedöma, hantera och strukturera information
 • Förmåga att arbeta med mångfald i en mångkulturell miljö
 • Språkkunskaper: Flytande i svenska och engelska, god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
 • Tid och arbetsplats

  Praktikanterna kommer att handledas av forskningsledaren och en person utsedd av programchef för de kommunala partnerskapen eller internationella utbildningsprogrammen. Praktikanterna tilldelas arbetsstationer på ICLD:s huvudkontor i Visby. Praktikperioden är heltid mellan januari och juni 2019.

  Arbetstid: 9:00 – 17:00

  Villkor

  Praktik på ICLD är obetald, studenter eller andra praktikanter förväntas erhålla finansiering från antingen CSN eller Arbetsförmedlingen. ICLD har möjlighet att ersätta två tur-och-returbiljetter till Visby med båt. Vänligen skicka ditt CV och personligt brev senast den 31 oktober 2018.

  Praktikperiod: Vårterminen 2019, januari – juni
  Ansökan: Skicka ditt CV och personligt brev till Malaika Mikaelsson på malaika.mikaelsson@icld.se
  Sista ansökningsdag: 31 oktober 2018