Praktik

Är du intresserad av lokal demokrati, internationell utveckling eller mänskliga rättigheter? Då är du välkommen att söka praktikplats på vårt huvudkontor i Visby. Sök genom FUF:s Praktikantprogram innan 26 september och få chansen att jobba med oss.

Vi erbjuder heltid terminspraktik för dig som studerar på masternivå inom globala studier, statsvetenskap, hållbarhet, internationell utveckling, mänskliga rättigheter, sociologi eller andra samhällsvetenskapliga ämnen. Annonsen med information om kvalifikationer och hur du ansöker hittar du här på vår engelska sida. Målet med praktiken är att praktikanterna får en ökad förståelse för det svenska internationella utvecklingssamarbetet och ökad kunskap kring lokal demokratiutveckling.

Praktikanter förväntas fungera som en del av teamet och delta i våra dagliga aktiviteter samt att utveckla ett mindre projekt relevanta för sina studier. Praktikanter uppmanas att bidra med sina levda eller akademiska erfarenheter och kunskaper. Arbetet kräver att du har goda analytiska färdigheter, kan arbeta självständigt och kan prioritera och strukturera ditt arbete. Praktik på ICLD är obetald. Praktikanter förväntas erhålla finansiering från antingen CSN eller Arbetsförmedlingen. ICLD har möjlighet att ersätta två returbiljetter med båt till Visby.

Vår tidigare praktikant Izabelle berättar om sin praktik vid ICLD:s kunskapscentrum

Under praktikperioden får du god insyn i och kunskap om Sveriges utvecklingssamarbete, internationellt samarbete och kunskapsspridning inom lokal demokrati och kommunala partnerskap för ömsesidigt lärande. Vi erbjuder en möjlighet för varje praktikant att bidra till ICLD:s arbete med sina kunskaper och färdigheter.

Vi söker dig som är inskriven på ett masterprogram (eller nyligen avslutats) på ett svenskt universitet och är intresserad av eller ha kunskap om de lokala myndigheternas roll i utvecklingen. Det är meriterande om du har kunskaper i språk eller erfarenheter från ICLD:s partnerländer, intresse och erfarenhet av arbete med kommunikation och sociala medier eller intresse av att skriva, fotografera och/eller filma.

Vår tidigare praktikant Joel berättar om sin praktik vid ICLD:s kommunala partnerskapsprogram

Ansökan

Välkommen med din ansökan 26 september 2020 genom FUF:s praktikantprogram. Notera att alla intervjuer kommer att genomföras via Skype videosamtal. Annonsen och mer information om kvalifikationer och hur du ansöker hittar du här på vår engelska sida. Frågor om praktikplatsen kan riktas till Malaika Mikaelsson, malaika.mikaelsson@icld.se, tel 0498-29 91 49.