Partnerskap stärker kunskapen om lokal demokrati

Julia Mårtensson är verksamhetschef för integrationsavdelningen i Alingsås kommun. Hon jobbar strategiskt och operativt med flyktingmottagande och integrationsfrågor.
Och hon är projektledare för Alingsås kommunala partnerskap med Chililabombwe i Zambia.
– Vi försöker tillsammans hitta nya metoder för att skapa kunskap om demokrati i våra kommuner. I slutänden vill vi båda ha en mer inkluderande kommun. De flyktingar som kommit till oss vet inte vad som händer och kan inte vara delaktiga, säger hon.

Syftet i Alingsås är att erbjuda flyktingarna ett bra mottagande genom hållbara demokratiska processer.
Information är givetvis viktigt – men dialog ännu viktigare. I Chililabombwe är man bra på dialog.
– I Sverige är vi bra på blanketter och formulär, i Chililabombwe är man bra på att åka ut och träffa människor öga mot öga för att prata. Hur man kan kommunicera på annat sätt än med det skrivna ordet behöver vi bli bättre på, säger Julia.

Men information är enkelriktad och Julia Mårtensson tror tvåvägskommunikation behövs för att skapa förändring på riktigt.
– Vi försöker få till en bra dialog och har börjat utbilda våra flyktingar i hur studiecirklar fungerar. I Chililabombwe finns ett forum där man varje vecka träffas för att prata om saker som rör byn, vi funderar på hur man kan kombinera den formen med våra studiecirklar.

Både Alingsås och Chililabombwe vill i sina kommuner skapa en miljö som ger människor en bättre möjlighet att delta i det offentliga samtalet. För att samtal ska bli givande krävs förtroende, något Alingsås kan hjälpa Chililabombwe med.
– De litar inte riktigt på sina tjänstemän som upplevs som korrupta. Vi behöver bygga upp en kunskap om varför de kan lita på dem. Vi måste få dem att förstå vilka värden som finns i demokrati för mig som person, säger Julia

Ett förberedande arbete skedde under 2004 och 2005, då lärde representanter från de båda kommunerna känna varandra, de byggde förståelse och tilltro. Sedan januari är arbetet med partnerskapet igång på riktigt.
– Jag tycker vi har hunnit med ganska mycket. Vi har haft två besök av våra zambiska partners, både styrgruppen med politiker och projektgruppen och vi har varit där för ett utbyte.

Vilka verktyg har ni gett Chililabombwe?
– Vi har använt en samhällsinformationskurs våra nyanlända får om hur samhället i Sverige är uppbyggt som en modell för hur vi kan jobba med information även i Zambia. Och jag funderar på hur man kan få med de digitala plattformarna i dialogen.

Flyktingvågen som nådde Sverige 2015 berörde även Alingsås. Julia Mårtensson arbetar med flyktingar som nu fått uppehållstillstånd och ska placeras i kommunen.
Alingsås har tagit emot 103 personer, man måste enligt lag bostadsplacera 123 personer. Den största utmaningen stavas därför bostäder och åter bostäder.
– Bostadsfrågan kommer alltid i vägen för andra frågor vi skulle vilja arbeta med. Det är svårt att prata om medborgardialog med någon som inte har någonstans att bo. Det är svårt att förklara hur vårt skolsystem ser ut för någon som väntar på sin familj, och som delar lägenhet med fem andra personer.

– Det är svårt att nå fram med budskap till någon som är hemlös. Vi jobbar jättemycket med något vi kallar ”ett extra vardagsrum”. Det ka vara allt från fritidsgårdar, vad kan skolan göra finns det något på biblioteket. Alingsås är otroligt trångbott just nu, det är ett problem.

Utmaningarna är stora men hon har kul på jobbet:
– Jag har jättekul, jag älskar det här. Alla människor som man möter, deras öden…jag har jobbar med det här i sju år och det har inte sett likadant ut någon dag under de här sju åren, säger hon. Det är nog det som är utmaningen.

Om du tittar fem år framåt, vad ser du?
– Jag hoppas vi nått långt i den här studiecirkelmetoden och inte sitter där med våra papper fulla med checklistor. Dokument behövs till viss del, men de har förhoppningsvis ersatts med mer dialog.

Vilket stöd får du av ICLD och vad skulle du önska dig?
– Jag har fått otroligt mycket stöd av ICLD. Snabba svar på mina frågor, jag fick jättemycket stöd när jag skrev ansökan om kommunalt partnerskap. Jag har varit på workshop i Härnösand..jag har fått bra stöd.
Bra stöd – men hon har ett önskemål:
– Jag vet att vår partnerkommun haft lite svårt att förstå vad ICLD egentligen kan göra. Där hade ICLD kunnat förbereda Chililabombwe lite bättre. Jag tror på modellen med kommunalt partnerskap. Det har krävts en hel del arbete men det ger otroligt mycket. Min kompetens och mitt nätverk har växt tack vare ICLD.