Sombor, Serbia

Fakta

Land: Serbia (Läs ICLD:s Serbien-brief)

Kommun: City of Sombor

Provins: Autonomous Province of Vojvodina

Befolkning: ca 86 000 invånare (kommunens beräkning)

Hemsida: sombor.rs

Om staden

Sombor ligger i den nordvästra delen av republiken Serbien och täcker ca 1200 kvadratkilometer, uppdelat på 15 byar och 16 förortsområden runt staden. Ungefär halva befolkningen bor i staden och hälften i byarna. Det finns mer än 20 etniska minoriteter i staden. Sombor är administrativt centrum för West-Bačka-county. Sombor gränsar till Ungern och Kroatien.

UNESCO har erkänt naturreservatet “Bačko Podunavlje”, som sträcker sig över den västra delen av staden. Detta tillsammans med närheten till stora europeiska flod-, väg- och järnvägssystem skapar investeringspotential inom infrastruktur, industri, jordbruk och turism. Sombor är en industristad men har samtidigt mer än 100.000 hektar jordbruksmark vilket är unikt i Serbien. Detta ger en god grund för etablering av livsmedelsindustri och för omfattande odling av grödor.

Stadshuset i Sombor (Marcin Szala, CC BY-SA via Wikimedia Commons)

Sombor strävar efter att uppnå bättre förutsättningar i vardagen för medborgarna. Därför samarbetar man med städer och kommuner med samma ambition. Till exempel finns samarbetsprojekt med flera städer från Kroatien och Ungern med teman som infrastruktur, jordbruk och främjande av hälsosam livsstil. Staden arbetar också i nära samarbete med regionala och nationella myndigheter.

Sombor vill fokusera på jämställdhet och jämlikhet och strävar efter att främja kvinnligt ledarskap inom den offentliga sektorns verksamhet, samt stötta kvinnor att etablera företag etc. Här önskar man samarbeta med svenska kommuner som man tror har stor erfarenhet av detta. Staden har bland annat uppmuntrat och stöttat skapandet av sociala företag för kvinnor på landsbygden som syftar till utveckling av jordbruk.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

Sombor prioriterar tolerans, jämlikhet och hållbar utveckling med fokus på följande områden.

1. Lokal ekonomisk utveckling: Stöd till kvinnors verksamhet på landsbygden och i jordbruket, främjande av kvinnliga ledare och deras initiativ.

2. Sociala frågor: Främja jämställdhet och inkludering. Utveckling av nya och förbättringar av befintliga sociala tjänster.

3. Kultur och kulturarvsfrågor: Staden har ett stort kulturarv och önskar samarbeta i kulturaktiviteter och bevarande av kulturarv.

Dessutom önskar de utveckla avfallshanterings- och återvinningsprojekt samt projekt för att främja energieffektivt byggande och användning av förnybara energikällor.

Lokalt styre

I Serbien är kommuner den lägsta lokala nivån och finansieringen kommer främst från skatter och statsbidrag, vilket gör dem beroende av den statliga nivån. Val hålls vart fjärde år och borgmästaren utses av kommunfullmäktige.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.