Solwezi, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Solwezi Municipal Council

Provins: North-Western Province

Befolkningstäthet: Stad med kringliggande landsbygd, 168 000 invånare (officiellt, sannolikt betydligt fler enligt kommunen)

Hemsida: Kommunens Facebook

Om kommunen

Solwezi är en mineralrik gruvstad som utgör provinshuvudstad för North-Western Province samt administrativ huvudstad för Solwezi District. Staden har växt snabbt och en utmaning har varit att få utbyggnaden av infrastrukturen att växa i takt med den ökande befolkningen. Inom gruvnäring bryts framförallt koppar, men även kobolt, guld och uran. De flesta invånarna, 62%, bor på landsbygden medan övriga bor i Solwezis urbana områden. De officiella siffrorna över antalet invånare är beräknade på folkräkningen från 2010 och ligger på 168 000, men den faktiska befolkningen uppger kommunen sannolikt är betydligt fler.

Kommunhuset i Solwezi

Kommunen har strax över 300 anställda. Den har rekommenderats till ICLD genom Local Government Association of Zambia. De har i nuläget ett samarbete med den tyska biståndsmyndigheten GIZ och har bland annat stöd i teknisk rådgivning genom programmet Decentralization for Development (D4D).

I egenskap av att vara en gruvstad finns det ett stort intresse från medborgarna kring hur intäkterna från naturresurserna omsätts av kommunen. Engagemanget har fångats upp genom att delaktiggöra medborgare i budgetprocessen för att få in deras åsikter i den kommunala budgeten. Kommunen genomför då medborgardialoger och dialoger med civilsamhällsorganisationer och trossamfund för att kunna ta in deras åsikter i budgetprocessen.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

  1. Avfallshantering. Kommunen möter framförallt utmaningar med sophantering i bostadsområdena och kommunens egen system för återvinning är mycket svag.
  2. Hållbar stadsplanering. Solwezi består av 13 informella settlements och många saknar basal service. Genom delaktiggörande processer vill kommunen planera landanvändning, utveckla trånga bostadsområden och stärka miljöperspektivet i dessa områden.
  3. Sociala frågor och välfärd. I detta är Solwezi bland annat intresserade av arbetsmarknadsutbildning för unga och kvinnor, stödprogram till småbarn och att utveckla fritidsaktiviteter i kommunen.
Köpcentrumet Kapiji i Solwezi

Lokalt styre

Kommunen styrs av borgmästare Nicholas Mulumbi. I Solwezis municipal council sitter fem folkvalda ledamöter. Området har även en parlamentsledamot invald i Zambias parlament.

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.