Solwezi, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Solwezi Municipal Council

Provins: North-Western Province

Befolkningstäthet: Stad, 90 856 invånare (2010)

Om kommunen

Solwezi är en mineralrik gruvstad som utgör provinshuvudstad för North-Western Province samt administrativ huvudstad för Solwezi District. Staden har växt snabbt och en utmaning har varit att få utbyggnaden av infrastrukturen att växa i takt med den ökande befolkningen. Inom gruvnäring bryts framförallt koppar, men även kobolt, guld och uran.


Kommunen har rekommenderats till ICLD genom Local Government Association of Zambia. I egenskap av gruvstad finns det ett stort intresse från medborgarna kring hur intäkterna från naturresurserna omsätts av kommunen. Engagemanget har fångats upp genom att delaktiggöra medborgare i budgetprocessen för att få in deras åsikter i den kommunala budgeten.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

  1. Delaktighet i budgetprocessen
  2. Lokal ekonomisk utveckling

Lokalt styre

Kommunen styrs av borgmästare Nicholas Mulumbi.

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.