Arkiv: Partnermatchningar

Bujanovac, Serbien

Fakta

Land: Serbien (Läs ICLD:s Serbien-brief)

Kommun: Bujanovac Municipality

Region: Pcinjski okrug

Befolkningstäthet: 43 302 (kommunens egna uppgifter)

Styre: Democratic Party

Länk till kommunens hemsida

Om kommunen

Kommunen Bujanovac är en av sju kommuner i regionen Pcinjski i södra Serbien och gränsar till både Kosovo och Nordmakedonien. Staden är mångkulturell och majoritetsbefolkningen är albaner, med en betydande serbisk minoritet och en mindre romsk minoritet.

Området täcker både småstad och landsbygd. Enligt kommunens egen definition består 30% av kommunen av urban bebyggelse och övriga 70% av landsbygd. Invånarna försörjer sig mestadels genom diverse småföretag och jordbruksrelaterade verksamheter.

På internationell nivå så har kommunen ett gott samarbete och har bland annat drivit ett projekt för social inkludering av romer ihop med SWISS PRO Program, som är en orgnanisation som arbetar med social inkludering, good governance och jämställdhet på lokal nivå. De samarbetar också med EU PRO, UNHCR och HELP Organization.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Teknisk förvaltning, särskilt vattenförsörjning och avfallshantering. Kommunen har ett vattensystem och avlopp som de själva anser är föråldrat och utgår gärna från den frågan i ett partnerskap.
 2. Miljö och klimat. Kommunen är intresserad av ett partnerskap kring en mer hälsosam och bättre miljö. De önskar kunna ta ett helhetsgrepp i kommunen kring avfallshantering, renlighet och andra relaterade frågor som har stor påverkan på invånarna.
 3. Kultur och fritid. Bujanovac är en stad som är rik på kultur och mångfald. Den stora etniska mångfalden gör att det finns många olika kulturaktiviteter lokalt och detta är ett område som vore intressant att främja vidare i samarbete med en svensk kommun.
Kulturcentret i Bujanovac

Lokalt styre

Kommunen styrs av borgmästare Dr. Nagip Arifi från partiet Democratic Party, som också leder den styrande koalitionen som har majoritet i kommunfullmäktige. Det största oppositionspartiet är Serbian Progressive Party.

I Serbien är kommuner den lägsta lokala nivån och finansieringen kommer främst från skatter och statsbidrag, vilket gör dem beroende av den statliga nivån. Val hålls vart fjärde år och borgmästaren utses av kommunfullmäktige.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Kommunhuset i Bujanovac

Chkhorotsku, Georgien

Fakta

Land: Georgien (Läs ICLD:s Georgien-brief)

Kommun: Chkhorotsku Municipality

Region: Samegrelo-Zemo svaneti region

Befolkningstäthet: Landsbygd, 34 000 invånare (Kommunens egna uppgifter)

Styre: Georgian Dream – Democratic Georgia

Länk till kommunens hemsida

Länk till kommunens Facebook

Om kommunen

Kommunen Chkhorotsku är en landsbygdskommun i västra Georgien med ungefär 34 000 invånare och 108 anställda. Kommunen innehåller en mindre stad och 13 andra administrativa enheter. Befolkningen försörjer sig på den lokala jordbrukssektorn, däribland biodling, boskapsskötsel och arbete med svartvinbär, hasselnötter och lagerväxter. Området ligger nära Samegrelo national park och har på grund av sin närhet till utbrytarregionen Abkhazien varit mottagare för flyktingar från det området i samband med konflikter.

Kommunens ekonomi är mycket beroende av statsstöd, andra inkomster består av elförsörjning och skatter på fastigheter och andra hyror. De har ambitioner att stärka sina intäkter och det lokala näringslivet genom ökad turism under de kommande åren. Kommunen har inte deltagit själva i internationella projekt tidigare, de har dock en systerstad i Litauen, Moletai, och det lokala civilsamhället har involverats i olika program på internationell nivå.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

 1. Lokal ekonomisk utveckling – Turism. Kommunen är intresserad av att stärka sin potential för turism som en följd av utvecklingen av ny lokal infrastruktur och hotell. Området är känt för sin vackra natur och kommunen vill ihop med en svensk kommun stärka sin förmåga att involvera lokalsamhället och det lokala näringslivet i arbetet med att stärka besöksnäringen.
 2. Lokal ekonomisk utveckling – Landsbygdsutveckling. Kommunen vill nyttja potentialen i sin lokala jordbrukssektor för att på så vis stärka det lokala näringslivet. Ett partnerskap som kretsar kring att stärka den ekonomiska potentialen för landsbygden tillsammans med erfarenhetsutbyten runt metoder i jordbrukssektorn vore därför intressant.
 3. Sociala frågor. Kommunen vill stärka sin förmåga att tillhandahålla service för äldre och för personer med funktionshinder. Stödet idag kan ibland enbart handla om ett ekonomiskt engångsstöd och det finns därför en vilja från kommunen att stärka sin kapacitet att tillhandahålla service. Många av ICLD:s partnerskap som arbetar med sociala frågor kan relatera detta till demokratiska kärnområden så som jämlikhet och deltagande, det finns därmed god potential att främja lokal demokrati i ett samarbete runt sociala frågor.

Lokalt styre

Kommunen styrs av en exekutiv gren ledd av borgmästare Dato Gogua och två vice borgmästare, och av stadsfullmäktige som består av 28 ledamöter. I stadsfullmäktige återfinns partiet Georgian dream som vann det senaste valet samt partierna United National Movement, European Georgia, Alliance of Patriots, Lelo, Green party och Conservators. Kommunen är del av National Association of Local Authorities of Georgia.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Landsbygd i Chkhorotsku

Mporokoso, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Mporokoso Town Council

Provins: Northern Province

Befolkningstäthet: Landsbygd, ca 60 000 invånare (enligt kommunens uppgifter)

Hemsida: Kommunens Facebooksida

Om kommunen

Mporokoso är en landsbygdskommun i norra Zambia. Staden ligger i närheten av flera kända vattenfall och relativt nära gränsen till Kongo och Tanzania. Närheten till Kongo har inneburit att området historiskt har tagit emot en betydande andel flyktingar i samband med konflikter i grannlandet. Kommunens främsta intäkter kommer från fastigheter, näringslivsavgifter och statsbidrag.

Kommunens vision är att kunna tillhandahålla effektiv och kvalitativ service till sina medborgare och stärka sin lokala infrastruktur i linje med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Genom stöd från Government Association of Zambia (LGAZ), Commonwealth for Local Government Forum och ekonomiska medel från EU har Mporokoso tillsammans med andra städer kunnat delta i projektet “Building Capacity for local Economic Development” för att stärka fiskenäringen i området.

Fiskeodling under konstruktion i Mporokoso, fiskeindustrin är en viktig intäktskälla och fyra nya odlingar konstrueras i Mumbuluma

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Miljö och hållbarhet. En lokal utmaning är framförallt avfallshanteringen, vilket de ser både som en viktig social fråga och allmän hälsofråga. Kommunen har idag ett fungerande arbete, men ser behov av att förbättra detta om befolkningen i området ökar.
 2. Lokal ekonomisk utveckling. Staden har påbörjat ett arbete för att stärka förutsättningarna för lokalt näringsliv. Detta arbete vill de så småningom inkludera det lokala samhället i. Bland annat berör detta jordbruk, boskapsskötsel och fiske.
 3. Turism. Eftersom området har flera stora vattenfall och vackra landskap så finns det förutsättningar för att stärka turistnäringen i området, vilket även skulle gynna landet som helhet.
 4. Utbildning och läskunnighet. Kommunen har under 2021 påbörjat ett arbete med att stärka läskunnigheten bland vuxna, vilket skulle kunna utgöra grunden för ett erfarenhetsutbyte inom utbildningsfrågor inom ett partnerskap.
Allmän marknad i områdets affärsdistrikt

Lokalt styre

Kommunen styrs av borgmästare Clement Kabwe och Vice Chairperson är Raphael Chansa. Det styrande partiet är Patriotic Front (PF) och i distriktet finns även partiet United Party For National Development (UPND), dessa är dock inte representerade i Mporokoso Town Council.

Kommunkontor för Mporokoso Town Council

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Midvaal, Sydafrika

Fakta

Land: Sydafrika (Läs ICLD:s Sydafrikabrief)

Kommun: Midvaal Local Municipality

Provins: Gauteng

Befolkningstäthet: Landsbygd / småstad, 95 301 invånare (2011)

Styre: Democratic Alliance (DA)

Universitet: Koppling till University of Pretoria

Hemsida: Kommunen har en Facebooksida och en hemsida

Om kommunen

Midvaal är en av tre kommuner i Sedibeng distriktet i regionen Gauteng. Regionen gränsar till Sydafrikas största stad Johannesburg. Det är en traditionell landsortskommun som under senare år har sett en stark ekonomisk utveckling med framväxt av industrier så som bryggerier, turism och fritids- och nöjesaktiviteter. Kommunen har den högsta genomsnittliga levnadsstandarden bland kommunerna i Gauteng-regionen.

Kommunen anses vara organisatoriskt välfungerande och kapacitetsstark. Närheten till Johannesburg innebär tillgång till god infrastruktur och kommunikationer. Kommunen har rekommenderats av en av ICLD:s experter på sydafrikansk lokal demokrati på grund av sin starka kapacitet och sin starka vilja att driva förändringsprojekt. Det finns därmed mycket goda förutsättningar för att bedriva ett ömsesidigt gynnsamt partnerskapsprojekt tillsammans med en svensk kommun.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Energifrågor och hållbarhet
 2. Hållbar stadsplanering

Utöver dessa två områden finns ett antal fler områden, kommunen har meddelat att flera olika avdelningar är intresserade och ICLD ställer gärna en fråga direkt till dem om ett specifikt område som en svensk kommun är intresserad av.

Lokalt styre

Det styrande partiet i Midvaal är Democratic Alliance och det största oppositionspartiet är ANC.

Sydafrika har tre typer av lokala kommuner, Metropolitan municipalities, Local Municipalities och District Municipalites. Medan de förstnämnda ansvarar för all lokal service och utveckling så samverkar de två sistnämnda i att tillhandahålla service, vilket är nödvändigt i landsbygdsområden. Kommunerna ansvarar för att tillhandahålla el, vatten, avfallshantering, brandkår, hälsoservice, vägar, kollektivtrafik, parker, kultur och stadsplanering.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.