Palapye, Botswana

Fakta

Land: Botswana (Läs ICLD:s Botswana brief)

Kommun: Palapye Administrative Authority

Provins: Central District

Befolkningstäthet: Stad, 60 000 invånare (2020)

Kommunens hemsida

Om kommunen

Palapye är en stad i östra Botswana som är del av landets största distrikt, Central District. Området är känt som ”Botswanas mötesplats” eftersom många resenärer passerar igenom staden längst med vägnätverket mellan huvudstaden Gaborone och Francistown i landets östra del. I staden bor ungefär 60 000 invånare med en rik blandning av många av Botswanas folkgrupper, bland annat tillhör många invånare folkgrupperna Bangwato och Batswapong. Den lokala administrationen Palapye Sub-District bildades efter en uppdelning av den gemensamma administrationen för städerna Serowe och Palapye, med syftet att ta servicen närmare medborgarna.

Staden huserar universitetet Botswana International University of Science and Technology (BIUST), vars etablerande 2011 innebar ett ekonomiskt uppsving för området. Universitet är Botswanas andra största universitet som främst utbildar ingenjörer. Under 2021 är ungefär 2000 studenter inskrivna i universitetets tre fakulteter. I området finns också Morupule Power Station som är ett kraftverk som förser merparten av Botswana med el. Botswanas viktiga diamantnäring finns även närvarande i byn Lerala i norra Palapye. Leralas diamantgruva har tidigare haft runt 250 anställda, men har varit stängd i perioder och inte lyckats nå samma framgång som Botswanas stora gruvor Jwaneng och Orapa, som tillhör världens största diamantgruvor.

Morupule Power Plant i Palapye

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

Sociala frågor och Community development I detta ingår kommunal service så som sociala frågor och hushållsekonomiska frågor

Utbildning: Palapye samarbetar gärna i frågor som rör grundskolor (primary schools) och utbildningsrelaterade frågor

Stadsplanering inklusive bostads- och fastighetsfrågor

Environmental Health service

Lokalt styre

Palapye är ett så kallat sub-district som är en del av Central District. Eftersom sub-districts själva inte har lokala folkvalda företrädare eller bedriver internationella samarbeten på egen hand så kommer Palapyes deltagande i ett kommunalt partnerskap att ske i samverkan med folkvalda företrädare från Central District. Representanterna från Central District är de som formellt ger mandatet för det internationella utbytet och representerar den folkvalda dimensionen inom partnerskapets styrgrupp.

Administrativt centrum i Palapye

Botswana är en republik med en stark nationell nivå. Utöver den nationella nivån finns på lokal nivå tio stycken så kallade rural districts, fyra urban districts och två city councils som består av en blandning av folkvalda och utsedda ledamöter som väljs vid lokala val vart femte år. Under dessa finns sub-districts och mindre administrativa enheter. Varje distrikt leds av en district commissioner som utses av den nationella nivån och leder utvecklingen och implementeringen av lokala utvecklingsplaner. Landet ses ofta som ett av Afrikas stabilaste länder, med en demokrati som daterar tillbaka till självständigheten 1966.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.