Osečina, Serbia

Fakta

Land: Serbia (Läs ICLD:s Serbien-brief)

Kommun: Municipality of Osečina

Provins: Kolubara Region

Befolkningstäthet: ca 12600 invånare (kommunens beräkning)

Hemsida: Osecina.com

Kommunens Facebook

Om kommunen

Osečinas kommun har en total befolkning på ca 12600 invånare. 49% av invånarna är kvinnor. Medelåldern i kommunområdet är 45,9. Nästan 6000 invånare är mellan 30 och 60 år. Kommunen är huvudsakligen en landsbygdskommun, med 66% av invånarna som bedriver jordbruk och de viktigaste inkomstkällorna är fruktodling, uppfödning av djur etc. Kommunens ambition är att bli en högutvecklad kommun när det gäller jordbruk med en väl utvecklad landsbygd.
Kommunen är medlem i kommunförbundet Standing Conference on Towns and Municipalities.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

1. Miljö Municipality of Osečina vill samarbeta med en svensk partner inom miljöskydd. Som huvudsakligen ett landsbygdsområde betraktar kommunen förorening av mark och vatten genom bekämpningsmedel och herbicider som ett grundläggande problem. Förpackningar av dessa farliga material hamnar ofta i flodbäddar eller på fält. Jordbrukare i kommunen har låg kunskap om faror när det gäller bekämpningsmedel, herbicider och rätt handhavande av desamma. Kommunen tror att det kan vara möjligt att öka lantbrukarnas kunskapsnivå i dessa frågor genom samarbete med en svensk partner som utgör ett exempel på god praxis, samt genom utbildning och i första hand medborgarnas deltagande i alla dessa processer.

2. Landsbygdsutveckling. Osečina har antagit en strategi för landsbygdsutveckling för det kommande decenniet, och det dokumentet utgör vändpunkten för den strategiska överläggningen om landsbygdsutvecklingsfrågan i kommunen. För första gången konsoliderar ett enda dokument om landsbygdsutveckling lokala idéer, styrkor, hot, svagheter och möjligheter till bättre landsbygdsutveckling. Denna strategi omfattar flera projekt om hur kommunen kan förbättra jordbrukarnas nuvarande ställning och underlätta landsbygdsutvecklingsprocessen. Kommunen är övertygad om att kunskapsutbytet med en svensk partner skulle kunna öka kapaciteten att genomföra projekten men också underlätta framtida finansieringar för dessa projekt.

3. Turism Att förbättra turistkapaciteten i kommunen, kan ge en god utveckling av kommunens landsbygdsområden, främst på grund av att turistförsörjningen är nära förknippad med landsbygden. Stora plommonodlingar (ca 800 000 träd) och över 300 kvadratkilometer fruktträdgårdar, hallonplantager, betesmarker, fält och skogar som förblir bevarade och oförorenade. Plommonmässa, som ett turistevenemang, har hållits i Osečina i nästan två decennier nu. Vandring och cykling är också de betydande turistaktiviteter som äger rum varje år. Ett erfarenhetsutbyte med en liknande kommun i Sverige skulle hjälpa kommunen att förbättra verktygen, för att göra möjligheterna mer synliga för både inhemska och utländska turister.

Lokalt styre

Kommunen styrs (2021) av borgmästare Nikola Tomić från Serbian Progressive Party. Han är även medlem i partiets huvudstyrelse. I Serbien är kommuner den lägsta lokala nivån och finansieringen kommer främst från skatter och statsbidrag, vilket gör dem beroende av den statliga nivån. Val hålls vart fjärde år och borgmästaren utses av kommunfullmäktige.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Ämnesområde
DelaktighetEkonomisk utvecklingMiljöTurism
Samarbetsland
Serbia