Lufwanyama Town Council, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Lufwanyama Town Council

Provins: Copparbelt Province

Befolkning: 85 000

Hemsida: Kommunens Facebook, http://www.ltc.gov.zm/

Om kommunen

Kommunen ligger i Lufwanyamadistriktet, som är provinsens största sett till storlek (11 000 kvadratkilometer). Kommunens vision är att förbättra livskvaliteten för människorna i Lufwanyama genom att tillhandahålla effektiva och hållbara offentliga tjänster av hög kvalitet på ett öppet och ansvarsfullt sätt med aktivt deltagande av intressenter.

Gruvindustrin har i begränsad utsträckning anställt kvinnor, vilket kommunen nu vill ändra genom policyförändring. Därtill pågår ett arbete med att se till att donationer från gruvindustrin omfördelas så att det kommer invånarna till gagn, samt att kontrakt tilldelas lokala företag som unga vuxna driver.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

  1. Lokal ekonomisk utveckling/Gruvindustri. Lufwanyama är en av världens största producent av smaragder. Gruvindustrin har i begränsad utsträckning anställt kvinnor, vilket kommunen nu vill ändra genom policyförändring. Därtill pågår ett arbete med att se till att donationer från gruvindustrin omfördelas så att det kommer invånarna till gagn, samt att kontrakt tilldelas lokala företag som unga vuxna driver.
  2. Utbildning och ungdomsfrågor. På grund av distriktets storlek är skolor glest belägna. Flera flickor går miste om sin skolgång då avstånden till skolan är för långa. Kommunen vill arbeta med sätt som säkerställer en skolgång för alla, även för att komma till bukt med den utbredd analfabetismen .
  3. Kvinnors detagande i politik
    Lufwanyama, likt många kommuner i Zambia brottas med begränsat antal kvinnor som engagerar sig politiskt. Borgmästaren i kommunen har tagit initativ till att införa kvotering som skulle säkra kvinnors delaktighet i politiken. Kommunen är intresserade av att arbeta med projekt som främjar kvinnors deltagande i politiken.

Lokalt styre

Lufwanyama består av 20 wards, 19 av dessa styrs av UPND. 1 styrs av PF.

Kommunens borgmästare (th) , Annie Kapandula Kalamatila är nationell ordförande för jämställdhet under kommunaldepartementet.


Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Ämnesområde
Barn och ungaEkonomisk utvecklingUtbildning
Samarbetsland
Zambia