Livingstone, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Livingstone City Council

Provins: Southern Province

Befolkningstäthet: 190 000 (2020)

Hemsida: Kommunens Facebooksida

Om kommunen

Livingstone City Council är en kommun i södra delen av Zambia, beläget i Southern Province som gränsar till Zimbabwe. Det är ett av landets allra mest populära städer för turister och huserar bland annat de världskända Victoriafallen. Detta innebär också att den lokala ekonomin och arbetsmarknaden är mycket beroende av turistnäringen. Livingstone har en befolkning på ungefär 190 000 och en årlig tillväxt runt 3.1%. Det är en mycket ung stad, med 75% av invånarna under 30 år. Staden innehåller runt 40 000 hushåll där det i snitt bor 4,8 personer per hushåll.

Musiotunya street i Livingstone

Den kommunala organisationen innehåller sju förvaltningar/departement som alla leds av varsin direktör, den övergripande styrningen av kommunen sköts av Livingstones Town Clerk, motsvarande kommunchef. Livingstone City Council är medlem i Local Government Association of Zambia och arbetar med planeringsfrågor tillsammans med organisationen Cities and Infrastructure for Growth (CIG). De har även ett samarbete med den tyska biståndsmyndigheten Germany International Co-operation (GIZ). De har förnärvarande inga andra aktiva internationella partnerskap eller samarbeten.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

1. Lokal ekonomisk utveckling, främst runt utveckling av turismfrågor

2. Teknisk förvaltning, särskilt med fokus kring avfallshantering

3. Hållbar stadsplanering

Utöver dessa områden har Livingstone även uttryckt intresse av att jobba med utbildnings- och ungdomsfrågor och utmaningar som rör lokala sociala frågor kopplade till välfärden.

Lokalt styre

Livingstone City Council styrs av borgmästare Eugene Mapuwo och 17 folkvalda ledamöter i Livingstone City Council. Borgmästaren samt sexton av de sjutton ledamöterna hör till det socialliberala partiet United Party for National Development, som är Zambias största oppositionsparti. En ledamot hör till det nationellt styrande partiet Patriotic Front.

Livingstones medborgarhus

Kommunens vision är att till år 2030 skapa en hållbar stad med fokus på turism, miljö, kulturellt arv, socioekonomiska möjligheter och effektiv infrastruktur.

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.