Ishongororo, Uganda

Fakta

Land: Uganda (Läs ICLD:s Uganda brief)

Kommun: Ishongororo Town Council

Distrikt: Ibanda district

Befolkning: Ca 33 000

Hemsida: Kommunens Facebook

Om kommunen

Ishongororo är en kommun i västra Uganda, ca 30 mil väster om huvudstaden Kampala. Befolkningen utgörs av cirka 33 000 personer, varav hälften är kvinnor och barn. Staden täcker en yta på 59 kvadrat”miles”. Staden ligger på ekvatorn med hårda förhållanden.

Den viktigaste inkomstkällan är företagslicenser och lokala skatteintäkter som fastighetsskatt och lokal skatt på tjänster. Många barn går inte i skolan, och hälsovårdscentralerna är få och avlägsna för många.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

  1. Teknisk kommunal service (avfallshantering, vatten och avlopp). Eftersom Ishongororo är en snabbt växande stad har de ställts inför utmaningar när det gäller avfallshantering.
  2. Hållbar stadsutveckling. Det finns ingen plan för utveckling av den fysiska infrastrukturen och det finns en stor utmaning i och med urbaniseringen.
  3. Miljömedvetenhet. Stor nedskräpning på grund av bristande kunskap om avfallshantering.

Lokalt styre

Vision: En vacker stad med nöjda och progressiva invånare, som tjänas av engagerade ledare.

Uppdrag: Att tillhandahålla samordnad service för att garantera en välplanerad stad.

Det styrande partiet är National Resistance Movement (NRM), och kommunen leds av Borgmästare Mugabe Hassan.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Ämnesområde
AvfallshanteringHållbar stadsplaneringTeknisk förvaltning
Samarbetsland
Uganda