Bujanovac, Serbien

Fakta

Land: Serbien (Läs ICLD:s Serbien-brief)

Kommun: Bujanovac Municipality

Region: Pcinjski okrug

Befolkningstäthet: 43 302 (kommunens egna uppgifter)

Styre: Democratic Party

Länk till kommunens hemsida

Om kommunen

Kommunen Bujanovac är en av sju kommuner i regionen Pcinjski i södra Serbien och gränsar till både Kosovo och Nordmakedonien. Staden är mångkulturell och majoritetsbefolkningen är albaner, med en betydande serbisk minoritet och en mindre romsk minoritet.

Området täcker både småstad och landsbygd. Enligt kommunens egen definition består 30% av kommunen av urban bebyggelse och övriga 70% av landsbygd. Invånarna försörjer sig mestadels genom diverse småföretag och jordbruksrelaterade verksamheter.

På internationell nivå så har kommunen ett gott samarbete och har bland annat drivit ett projekt för social inkludering av romer ihop med SWISS PRO Program, som är en orgnanisation som arbetar med social inkludering, good governance och jämställdhet på lokal nivå. De samarbetar också med EU PRO, UNHCR och HELP Organization.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

  1. Teknisk förvaltning, särskilt vattenförsörjning och avfallshantering. Kommunen har ett vattensystem och avlopp som de själva anser är föråldrat och utgår gärna från den frågan i ett partnerskap.
  2. Miljö och klimat. Kommunen är intresserad av ett partnerskap kring en mer hälsosam och bättre miljö. De önskar kunna ta ett helhetsgrepp i kommunen kring avfallshantering, renlighet och andra relaterade frågor som har stor påverkan på invånarna.
  3. Kultur och fritid. Bujanovac är en stad som är rik på kultur och mångfald. Den stora etniska mångfalden gör att det finns många olika kulturaktiviteter lokalt och detta är ett område som vore intressant att främja vidare i samarbete med en svensk kommun.
Kulturcentret i Bujanovac

Lokalt styre

Kommunen styrs av borgmästare Dr. Nagip Arifi från partiet Democratic Party, som också leder den styrande koalitionen som har majoritet i kommunfullmäktige. Det största oppositionspartiet är Serbian Progressive Party.

I Serbien är kommuner den lägsta lokala nivån och finansieringen kommer främst från skatter och statsbidrag, vilket gör dem beroende av den statliga nivån. Val hålls vart fjärde år och borgmästaren utses av kommunfullmäktige.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Kommunhuset i Bujanovac
Ämnesområde
Kultur och fritidMiljöTeknisk förvaltning
Samarbetsland
Serbia