Arkiv: Partnermatchningar

Lufwanyama Town Council, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Lufwanyama Town Council

Provins: Copparbelt Province

Befolkning: 85 000

Hemsida: Kommunens Facebook, http://www.ltc.gov.zm/

Om kommunen

Kommunen ligger i Lufwanyamadistriktet, som är provinsens största sett till storlek (11 000 kvadratkilometer). Kommunens vision är att förbättra livskvaliteten för människorna i Lufwanyama genom att tillhandahålla effektiva och hållbara offentliga tjänster av hög kvalitet på ett öppet och ansvarsfullt sätt med aktivt deltagande av intressenter.

Gruvindustrin har i begränsad utsträckning anställt kvinnor, vilket kommunen nu vill ändra genom policyförändring. Därtill pågår ett arbete med att se till att donationer från gruvindustrin omfördelas så att det kommer invånarna till gagn, samt att kontrakt tilldelas lokala företag som unga vuxna driver.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Lokal ekonomisk utveckling/Gruvindustri. Lufwanyama är en av världens största producent av smaragder. Gruvindustrin har i begränsad utsträckning anställt kvinnor, vilket kommunen nu vill ändra genom policyförändring. Därtill pågår ett arbete med att se till att donationer från gruvindustrin omfördelas så att det kommer invånarna till gagn, samt att kontrakt tilldelas lokala företag som unga vuxna driver.
 2. Utbildning och ungdomsfrågor. På grund av distriktets storlek är skolor glest belägna. Flera flickor går miste om sin skolgång då avstånden till skolan är för långa. Kommunen vill arbeta med sätt som säkerställer en skolgång för alla, även för att komma till bukt med den utbredd analfabetismen .
 3. Kvinnors detagande i politik
  Lufwanyama, likt många kommuner i Zambia brottas med begränsat antal kvinnor som engagerar sig politiskt. Borgmästaren i kommunen har tagit initativ till att införa kvotering som skulle säkra kvinnors delaktighet i politiken. Kommunen är intresserade av att arbeta med projekt som främjar kvinnors deltagande i politiken.

Lokalt styre

Lufwanyama består av 20 wards, 19 av dessa styrs av UPND. 1 styrs av PF.

Kommunens borgmästare (th) , Annie Kapandula Kalamatila är nationell ordförande för jämställdhet under kommunaldepartementet.


Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Ishongororo, Uganda

Fakta

Land: Uganda (Läs ICLD:s Uganda brief)

Kommun: Ishongororo Town Council

Distrikt: Ibanda district

Befolkning: Ca 33 000

Hemsida: Kommunens Facebook

Om kommunen

Ishongororo är en kommun i västra Uganda, ca 30 mil väster om huvudstaden Kampala. Befolkningen utgörs av cirka 33 000 personer, varav hälften är kvinnor och barn. Staden täcker en yta på 59 kvadrat”miles”. Staden ligger på ekvatorn med hårda förhållanden.

Den viktigaste inkomstkällan är företagslicenser och lokala skatteintäkter som fastighetsskatt och lokal skatt på tjänster. Många barn går inte i skolan, och hälsovårdscentralerna är få och avlägsna för många.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Teknisk kommunal service (avfallshantering, vatten och avlopp). Eftersom Ishongororo är en snabbt växande stad har de ställts inför utmaningar när det gäller avfallshantering.
 2. Hållbar stadsutveckling. Det finns ingen plan för utveckling av den fysiska infrastrukturen och det finns en stor utmaning i och med urbaniseringen.
 3. Miljömedvetenhet. Stor nedskräpning på grund av bristande kunskap om avfallshantering.

Lokalt styre

Vision: En vacker stad med nöjda och progressiva invånare, som tjänas av engagerade ledare.

Uppdrag: Att tillhandahålla samordnad service för att garantera en välplanerad stad.

Det styrande partiet är National Resistance Movement (NRM), och kommunen leds av Borgmästare Mugabe Hassan.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Sombor, Serbia

Fakta

Land: Serbia (Läs ICLD:s Serbien-brief)

Kommun: City of Sombor

Provins: Autonomous Province of Vojvodina

Befolkning: ca 86 000 invånare (kommunens beräkning)

Hemsida: sombor.rs

Om staden

Sombor ligger i den nordvästra delen av republiken Serbien och täcker ca 1200 kvadratkilometer, uppdelat på 15 byar och 16 förortsområden runt staden. Ungefär halva befolkningen bor i staden och hälften i byarna. Det finns mer än 20 etniska minoriteter i staden. Sombor är administrativt centrum för West-Bačka-county. Sombor gränsar till Ungern och Kroatien.

UNESCO har erkänt naturreservatet “Bačko Podunavlje”, som sträcker sig över den västra delen av staden. Detta tillsammans med närheten till stora europeiska flod-, väg- och järnvägssystem skapar investeringspotential inom infrastruktur, industri, jordbruk och turism. Sombor är en industristad men har samtidigt mer än 100.000 hektar jordbruksmark vilket är unikt i Serbien. Detta ger en god grund för etablering av livsmedelsindustri och för omfattande odling av grödor.

Stadshuset i Sombor (Marcin Szala, CC BY-SA via Wikimedia Commons)

Sombor strävar efter att uppnå bättre förutsättningar i vardagen för medborgarna. Därför samarbetar man med städer och kommuner med samma ambition. Till exempel finns samarbetsprojekt med flera städer från Kroatien och Ungern med teman som infrastruktur, jordbruk och främjande av hälsosam livsstil. Staden arbetar också i nära samarbete med regionala och nationella myndigheter.

Sombor vill fokusera på jämställdhet och jämlikhet och strävar efter att främja kvinnligt ledarskap inom den offentliga sektorns verksamhet, samt stötta kvinnor att etablera företag etc. Här önskar man samarbeta med svenska kommuner som man tror har stor erfarenhet av detta. Staden har bland annat uppmuntrat och stöttat skapandet av sociala företag för kvinnor på landsbygden som syftar till utveckling av jordbruk.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

Sombor prioriterar tolerans, jämlikhet och hållbar utveckling med fokus på följande områden.

1. Lokal ekonomisk utveckling: Stöd till kvinnors verksamhet på landsbygden och i jordbruket, främjande av kvinnliga ledare och deras initiativ.

2. Sociala frågor: Främja jämställdhet och inkludering. Utveckling av nya och förbättringar av befintliga sociala tjänster.

3. Kultur och kulturarvsfrågor: Staden har ett stort kulturarv och önskar samarbeta i kulturaktiviteter och bevarande av kulturarv.

Dessutom önskar de utveckla avfallshanterings- och återvinningsprojekt samt projekt för att främja energieffektivt byggande och användning av förnybara energikällor.

Lokalt styre

I Serbien är kommuner den lägsta lokala nivån och finansieringen kommer främst från skatter och statsbidrag, vilket gör dem beroende av den statliga nivån. Val hålls vart fjärde år och borgmästaren utses av kommunfullmäktige.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Kanchibiya, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Kanchibiya district Council

Provins: Muchinga

Befolkning: Ca 109 000 (CSO Estimate Report-2018)

Hemsida: Muchinga Provincial Administration » K a n c h i b i y a

Om kommunen

Kanchibiya ligger på 1300 meters höjd i Muchingaprovinsen i nordöstra Zambia. Området fick distriktsstatus 2017 och täcker en yta på 8 822 km2. Namnet på distriktet härstammar från Kanchibiya River som flyter genom distriktet till Bangweulu våtmarker.

Distriktet har en hög befolkningstillväxt och omkring 90 % av befolkningen bor på landsbygden. Runt 70% är ungdomar (“youth”=under 35 år). De största inkomstkällorna kommer från skog, fiske och jordbruk.

Borgmästare Kanungwe Chota Kanyanyamina på besök i Chalabesa Day Secondary School

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de områden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

Kvinnors och flickors utbildning påverkas av tonårsgraviditeter, och tidiga äktenskap försvårar för kvinnor att uppnå tillräckliga kvalifikationer för att delta på arbetsmarknaden och i politiska beslutsprocesser. Brist på tillgång till mensskydd leder till att flickor stannar hemma från skolan och kommer efter i skolarbetet. Hälsocentraler är ofta avlägset belägna. Av dessa anledningar vill Kanchibiya samarbeta kring:

Jämställdhet och kvinnors deltagande i beslutsfattande

Tillgång till utbildning

Kvinnors egenmakt

Andra tänkbara samarbetsområden är kvinnors och flickors hälsa samt ungdomsfrågor.

Lokalt styre

Visionen är att föra kommunala tjänster närmare befolkningen.

Partier:
United Party for National Development (UPND) – styrande parti.
Patriotic Front (PF) – största oppositionsparti.

Borgmästare: Kanungwe Chota Kanyanyamina, för närvarande Zambias yngsta kvinnliga borgmästare (28)

Kanungwe Chota Kanyanyamina, Borgmästare

Det finns för närvarande ett samarbete med Action Aid Zambia kring kapacitetsutvecklingsworkshops och att identifiera potentiella inkomstgenererande aktiviteter och utbildningsbehov för kvinnor.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med Kanchibiya? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Kapiri Mposhi, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Kapiri Mposhi Town Council

Provins: Central Province

Befolkningstäthet: Landsbygd och småstad, ca 15 000 invånare i staden och 260 000 i distriktet

Hemsida: Kommunens Facebook

Om kommunen

Kapiri Mposhi är en kommun i centrala Zambia som ligger ungefär 200km norr om huvudstaden Lusaka. Staden har både väg- och järnvägsförbindelser då den är belägen mellan Lusaka och Zambias kopparbälte. Distriktets areal uppgår till ca 17 000 kvadratkilometer och består till 95% av gemensamt ägd mark som delas av tre folkgrupper. Befolkningen har sedan 2011 vuxit från 110 000 invånare till dagens ca 260 000 invånare. Enligt prognos väntas befolkningsmängden fortsätta att stiga i snabb takt även framöver. Detta innebär ett ökat tryck på kommunal service och efterfrågan på skolplatser, boende, tillgång till rent vatten, sjukvård och socialtjänst som kommunledningen behöver adressera.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Ungdomars och kvinnors deltagande. Normativa mönster präglar kommunens försök till dialog och genomförande av program riktade till unga och till kvinnor. De vill undersöka bättre metoder för att skapa engagemang och deltagande, samt för att bryta förlegade normer som hindrar deltagande.
 2. Teknisk förvaltning kring renhållning och avfallshantering. Kommunen har ett underutvecklat system för avfallshantering som de vill hitta sätt att utveckla.
 3. Klimatförändringar. Kapiri Mposhi känner av klimatförändringar och ser skogsskövling som en bidragande faktor. De är intresserade av att jobba för att engagera befolkningen kring klimatfrågor.

Lokalt styre

De stora partierna i kommunen är Patriotic Front (PF) och United Party For National Development (UPND). Borgmästaren heter Brilient Muyenke och tillhör UPND. Town council består av 18 valda ledamöter varav 3 är kvinnor och 15 är män. 13 av ledamöterna tillhör majoritetspartiet UPND och 5 tillhör oppositionspartiet PF.

Kommunens vision är att vara responsiva gentemot medborgares behov genom stark service delivery.

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Jinja City, Uganda

Fakta

Land: Uganda (Läs ICLD:s Uganda brief)

Kommun: Jinja City, Uganda

Region: Eastern Region

Befolkningstäthet: Ugandas näst största stad, 350 000 invånare

Hemsida: https://jinjacity.go.ug/

Om kommunen

Jinja City ligger vid Victoriasjöns strand i östra Uganda. Det är Ugandas näst största stad med en landstorlek som mäter 215 kvadratkilometer inklusive delar av vattnet i Victoriasjön och floden Nilen. Jinja har en befolkning på 350 000 personer. Jinja kallas även Östafrikas äventyrshuvudstad på grund av de olika äventyrssportaktiviteter som lockar turister till denna plats, som uppstod som fiskeby i början av 1900-talet.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Lokal ekonomisk utveckling (industriell och kommersiell utveckling, turism, landsbygdsutveckling).
 2. Hållbar stadsutveckling;
 3. Kultur- och fritidsaktiviteter;

Utöver dessa tre områden har Jinja nämnt att de är öppna för andra samarbetsområden, som kommunala tjänster (t.ex. avfallshantering, vatten och avlopp, energi);

Jinja Citys center för affärsutveckling

Lokalt styre

I Jinja City styr borgmästare Mr. Kasolo Alton från National Unit Platform (NUP) det ledande politiska oppositionspartiet som har majoriteten av fullmäktigeledamöter i rådet. Fullmäktige är dock konstituerad med ledamöter från ett antal politiska partier som bl.a. National Unit Platform (NUP), Forum för demokratisk förändring (FDC) och från det styrande partiet National Resistence Movement (NRM).

Läs hela Jinjas declaration of interest!

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Busia, Uganda

Fakta

Land: Uganda (Läs ICLD:s Uganda brief)

Kommun: Busia Municipal Council

Region: Eastern Region/Samia Bugwe North

Befolkning: 54 800 (National Population Census figures of 2014)

Om kommunen

Busia är en stad i östra Uganda och ligger på ungefär 1200 meters höjd vid gränsen mot Kenya, intill den kenyanska staden med samma namn, Busya Kenya. Busia Uganda ligger cirka 195 kilometer öster om Kampala, Ugandas huvudstad, och ungefär 50 kilometer söder om Tororo som är den närmaste större staden. Staden är administrativ huvudort för ett distrikt med samma namn.

Busia kommunfullmäktiges täcker en areal på cirka 7 km2 och har en befolkning på ca 55 000 personer. Befolkningstillväxten är högre än det nationella genomsnittet och om de senaste årens tillväxttakt fortsätter beräknas befolkningen vara över 155 000 år 2040. Vidare är Busias befolkning ung. Barn under 18 år utgör över hälften av befolkningen (52,3%), ungdomar 15-24 år 22,7% och personer över 65 år endast 0,9%. Kommunens unika befolkningsstruktur kräver noggrann planering när det gäller service som utbildning, barnomsorg och reproduktiv hälsovård.

Busia är ett urbant område. Till skillnad från situationen nationellt, där den största andelen hushåll lever på jordbruk är den dominerande inkomstkällan i Busia företag och handel.

Lastbilar med sockerrör köar för att korsa gränsen till Kenya.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de områden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

Tekniska kommunala frågor såsom sophantering, vatten och avlopp, återvinning, kompostering och förbränning, men även samhällsplanering och -utveckling.

Sociala frågor såsom trygghet, socialt stöd och rehabilitering, barn- och ungdomsfrågor, stöd till personer med funktionsvariation, jämställdhet och arbetsmarknad.

Kultur och fritid: Snabb befolkningstillväxt tillsammans med urbanisering kräver snabba samhällsomställningar och skapar utmaningar, t.ex. att som invånare anpassa sig nya normer och ett modernare samhälle. Busia hyser en mängd etniska grupper. För att främja sammanhållning och social stabilitet vill man skapa fler mötesplatser (community centers). Idrotts- och rekreationsanläggningar är hälsofrämjande, ger sysselsättning och minskar stress. Kommunen har ett antal fritidsanläggningar och lekplatser; vissa är allmänna men majoriteten tillhör institutioner, särskilt skolor. Det finns inga offentliga parker.

Lokalt styre

Kommunen beskriver sitt uppdrag som: “Att effektivt och ändamålsenligt leverera tjänster till befolkningen för Busias sociala, ekonomiska, politiska och industriella utveckling”.

Ledande partier:
National Resistance Movement (NRM) – styrande parti.
National Unity Platiform (NUP) – största oppositionsparti.
Forum for Democratic Change (FDC)

Borgmästare: Agele Sadik Amini

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Morogoro, Tanzania

Morogoro Municipality is about 195 kilometers to the west of Dar es Salaam and is situated on the lower slopes of Uluguru Mountains whose peak is about 1,600 feet above sea level. According to Population and Housing Census of 2012, the population of the Municipality was 315,866 people of which 164,166 were women and 151,700 were men.

We want to collaborate in technical Municipal Services  in Waste management due to the fact that, Municipality has

 • Low climate change ,mitigation and adaptation
 • Low capacity to address climate change consequences
 • Inadequate fund for proper waste management
 • Illegal dumping
 • Insufficient vehicles for waste transportation from generation point to final disposal
 • Lack of street dustbins
 • Lack of waste segregation  at generation point
 • Insufficient buckets  for temporary waste storage
 • Uncontrolled dump site that  lead to land pollution , underground ,surface water pollution

Read the full Declaration of Interest from Morogoro!

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Osečina, Serbia

Fakta

Land: Serbia (Läs ICLD:s Serbien-brief)

Kommun: Municipality of Osečina

Provins: Kolubara Region

Befolkningstäthet: ca 12600 invånare (kommunens beräkning)

Hemsida: Osecina.com

Kommunens Facebook

Om kommunen

Osečinas kommun har en total befolkning på ca 12600 invånare. 49% av invånarna är kvinnor. Medelåldern i kommunområdet är 45,9. Nästan 6000 invånare är mellan 30 och 60 år. Kommunen är huvudsakligen en landsbygdskommun, med 66% av invånarna som bedriver jordbruk och de viktigaste inkomstkällorna är fruktodling, uppfödning av djur etc. Kommunens ambition är att bli en högutvecklad kommun när det gäller jordbruk med en väl utvecklad landsbygd.
Kommunen är medlem i kommunförbundet Standing Conference on Towns and Municipalities.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

1. Miljö Municipality of Osečina vill samarbeta med en svensk partner inom miljöskydd. Som huvudsakligen ett landsbygdsområde betraktar kommunen förorening av mark och vatten genom bekämpningsmedel och herbicider som ett grundläggande problem. Förpackningar av dessa farliga material hamnar ofta i flodbäddar eller på fält. Jordbrukare i kommunen har låg kunskap om faror när det gäller bekämpningsmedel, herbicider och rätt handhavande av desamma. Kommunen tror att det kan vara möjligt att öka lantbrukarnas kunskapsnivå i dessa frågor genom samarbete med en svensk partner som utgör ett exempel på god praxis, samt genom utbildning och i första hand medborgarnas deltagande i alla dessa processer.

2. Landsbygdsutveckling. Osečina har antagit en strategi för landsbygdsutveckling för det kommande decenniet, och det dokumentet utgör vändpunkten för den strategiska överläggningen om landsbygdsutvecklingsfrågan i kommunen. För första gången konsoliderar ett enda dokument om landsbygdsutveckling lokala idéer, styrkor, hot, svagheter och möjligheter till bättre landsbygdsutveckling. Denna strategi omfattar flera projekt om hur kommunen kan förbättra jordbrukarnas nuvarande ställning och underlätta landsbygdsutvecklingsprocessen. Kommunen är övertygad om att kunskapsutbytet med en svensk partner skulle kunna öka kapaciteten att genomföra projekten men också underlätta framtida finansieringar för dessa projekt.

3. Turism Att förbättra turistkapaciteten i kommunen, kan ge en god utveckling av kommunens landsbygdsområden, främst på grund av att turistförsörjningen är nära förknippad med landsbygden. Stora plommonodlingar (ca 800 000 träd) och över 300 kvadratkilometer fruktträdgårdar, hallonplantager, betesmarker, fält och skogar som förblir bevarade och oförorenade. Plommonmässa, som ett turistevenemang, har hållits i Osečina i nästan två decennier nu. Vandring och cykling är också de betydande turistaktiviteter som äger rum varje år. Ett erfarenhetsutbyte med en liknande kommun i Sverige skulle hjälpa kommunen att förbättra verktygen, för att göra möjligheterna mer synliga för både inhemska och utländska turister.

Lokalt styre

Kommunen styrs (2021) av borgmästare Nikola Tomić från Serbian Progressive Party. Han är även medlem i partiets huvudstyrelse. I Serbien är kommuner den lägsta lokala nivån och finansieringen kommer främst från skatter och statsbidrag, vilket gör dem beroende av den statliga nivån. Val hålls vart fjärde år och borgmästaren utses av kommunfullmäktige.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Chitambo, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Chitambo Town Council

Provins: Central Province

Befolkningstäthet: Landsbygd, ca 60 000 invånare (kommunens beräkning)

Hemsida: Kommunens Facebook

Om kommunen

Chitambo är en kommun i centrala Zambia som 2012 fick distriktsstatus. Det är en landsbygdskommun där de flesta invånarna försörjer sig på jordbruk. Det finns också viss gruvdrift i området som kommunen vill expandera och de har ambitioner att stärka turistnäringen i området. I kommunen bor ungefär 60 000 invånare.

Kommunen har kontakt med civilsamhällesorganisationer och universitet genom som de gärna vill samverka med i ett potentiellt framtida partnerskap. Bland annat arbetar de med University of Zambia och Eden University. De har samverkan med organisationerna Water for Kids och Världsnaturfonden WWF.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Lokal ekonomisk utveckling / Hållbar stadsplanering. Som relativt nyskapat distrikt kämpar Chitambo för att utveckla sin områdesplanering och infrastruktur. De vill gärna lära sig av en svensk kommun inom detta område, framförallt kring hur invånare delaktiggörs och vilka metoder som används för att skapa engagemang i lokal utveckling. De vill gärna också lära sig hur de kan locka företag och investeringar.
 2. Miljö och klimat. Lokal skogsskövling för kol påverkar den lokala miljön. Risken med skövlingen är att det hotar floder och strömmar i området och de skulle därför vilja arbeta med att konservera och skydda den lokala miljön.
 3. Kultur och fritidsaktiviteter. Kommunen vill stärka utbudet på kultur- och fritidsaktiviteter. Distriktet vill genom detta kunna stärka turistnäringen och tittar för närvarande bland annat på möjligheten att bygga nöjesattraktioner.

Lokalt styre

Kommunen hade sitt första lokalval år 2016 efter bildandet fyra år tidigare. De har 9 Councilors och en Council Chairperson som är folkvalda. En Vice Chairperson väljs bland de nio. Den lokala administrationen leds av en Council Secretary, motsvarande kommunchef.

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.