Arkiv: Partnermatchningar

Morogoro, Tanzania

Morogoro Municipality is about 195 kilometers to the west of Dar es Salaam and is situated on the lower slopes of Uluguru Mountains whose peak is about 1,600 feet above sea level. According to Population and Housing Census of 2012, the population of the Municipality was 315,866 people of which 164,166 were women and 151,700 were men.

We want to collaborate in technical Municipal Services  in Waste management due to the fact that, Municipality has

 • Low climate change ,mitigation and adaptation
 • Low capacity to address climate change consequences
 • Inadequate fund for proper waste management
 • Illegal dumping
 • Insufficient vehicles for waste transportation from generation point to final disposal
 • Lack of street dustbins
 • Lack of waste segregation  at generation point
 • Insufficient buckets  for temporary waste storage
 • Uncontrolled dump site that  lead to land pollution , underground ,surface water pollution

Read the full Declaration of Interest from Morogoro!

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Osečina, Serbia

Fakta

Land: Serbia (Läs ICLD:s Serbien-brief)

Kommun: Municipality of Osečina

Provins: Kolubara Region

Befolkningstäthet: ca 12600 invånare (kommunens beräkning)

Hemsida: Osecina.com

Kommunens Facebook

Om kommunen

Osečinas kommun har en total befolkning på ca 12600 invånare. 49% av invånarna är kvinnor. Medelåldern i kommunområdet är 45,9. Nästan 6000 invånare är mellan 30 och 60 år. Kommunen är huvudsakligen en landsbygdskommun, med 66% av invånarna som bedriver jordbruk och de viktigaste inkomstkällorna är fruktodling, uppfödning av djur etc. Kommunens ambition är att bli en högutvecklad kommun när det gäller jordbruk med en väl utvecklad landsbygd.
Kommunen är medlem i kommunförbundet Standing Conference on Towns and Municipalities.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

1. Miljö Municipality of Osečina vill samarbeta med en svensk partner inom miljöskydd. Som huvudsakligen ett landsbygdsområde betraktar kommunen förorening av mark och vatten genom bekämpningsmedel och herbicider som ett grundläggande problem. Förpackningar av dessa farliga material hamnar ofta i flodbäddar eller på fält. Jordbrukare i kommunen har låg kunskap om faror när det gäller bekämpningsmedel, herbicider och rätt handhavande av desamma. Kommunen tror att det kan vara möjligt att öka lantbrukarnas kunskapsnivå i dessa frågor genom samarbete med en svensk partner som utgör ett exempel på god praxis, samt genom utbildning och i första hand medborgarnas deltagande i alla dessa processer.

2. Landsbygdsutveckling. Osečina har antagit en strategi för landsbygdsutveckling för det kommande decenniet, och det dokumentet utgör vändpunkten för den strategiska överläggningen om landsbygdsutvecklingsfrågan i kommunen. För första gången konsoliderar ett enda dokument om landsbygdsutveckling lokala idéer, styrkor, hot, svagheter och möjligheter till bättre landsbygdsutveckling. Denna strategi omfattar flera projekt om hur kommunen kan förbättra jordbrukarnas nuvarande ställning och underlätta landsbygdsutvecklingsprocessen. Kommunen är övertygad om att kunskapsutbytet med en svensk partner skulle kunna öka kapaciteten att genomföra projekten men också underlätta framtida finansieringar för dessa projekt.

3. Turism Att förbättra turistkapaciteten i kommunen, kan ge en god utveckling av kommunens landsbygdsområden, främst på grund av att turistförsörjningen är nära förknippad med landsbygden. Stora plommonodlingar (ca 800 000 träd) och över 300 kvadratkilometer fruktträdgårdar, hallonplantager, betesmarker, fält och skogar som förblir bevarade och oförorenade. Plommonmässa, som ett turistevenemang, har hållits i Osečina i nästan två decennier nu. Vandring och cykling är också de betydande turistaktiviteter som äger rum varje år. Ett erfarenhetsutbyte med en liknande kommun i Sverige skulle hjälpa kommunen att förbättra verktygen, för att göra möjligheterna mer synliga för både inhemska och utländska turister.

Lokalt styre

Kommunen styrs (2021) av borgmästare Nikola Tomić från Serbian Progressive Party. Han är även medlem i partiets huvudstyrelse. I Serbien är kommuner den lägsta lokala nivån och finansieringen kommer främst från skatter och statsbidrag, vilket gör dem beroende av den statliga nivån. Val hålls vart fjärde år och borgmästaren utses av kommunfullmäktige.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Chitambo, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Chitambo Town Council

Provins: Central Province

Befolkningstäthet: Landsbygd, ca 60 000 invånare (kommunens beräkning)

Hemsida: Kommunens Facebook

Om kommunen

Chitambo är en kommun i centrala Zambia som 2012 fick distriktsstatus. Det är en landsbygdskommun där de flesta invånarna försörjer sig på jordbruk. Det finns också viss gruvdrift i området som kommunen vill expandera och de har ambitioner att stärka turistnäringen i området. I kommunen bor ungefär 60 000 invånare.

Kommunen har kontakt med civilsamhällesorganisationer och universitet genom som de gärna vill samverka med i ett potentiellt framtida partnerskap. Bland annat arbetar de med University of Zambia och Eden University. De har samverkan med organisationerna Water for Kids och Världsnaturfonden WWF.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Lokal ekonomisk utveckling / Hållbar stadsplanering. Som relativt nyskapat distrikt kämpar Chitambo för att utveckla sin områdesplanering och infrastruktur. De vill gärna lära sig av en svensk kommun inom detta område, framförallt kring hur invånare delaktiggörs och vilka metoder som används för att skapa engagemang i lokal utveckling. De vill gärna också lära sig hur de kan locka företag och investeringar.
 2. Miljö och klimat. Lokal skogsskövling för kol påverkar den lokala miljön. Risken med skövlingen är att det hotar floder och strömmar i området och de skulle därför vilja arbeta med att konservera och skydda den lokala miljön.
 3. Kultur och fritidsaktiviteter. Kommunen vill stärka utbudet på kultur- och fritidsaktiviteter. Distriktet vill genom detta kunna stärka turistnäringen och tittar för närvarande bland annat på möjligheten att bygga nöjesattraktioner.

Lokalt styre

Kommunen hade sitt första lokalval år 2016 efter bildandet fyra år tidigare. De har 9 Councilors och en Council Chairperson som är folkvalda. En Vice Chairperson väljs bland de nio. Den lokala administrationen leds av en Council Secretary, motsvarande kommunchef.

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Choma, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Choma Municipal Council

Provins: Southern Province

Befolkningstäthet: Landsbygd och småstad, 250 000 invånare i hela distriktet

Hemsida: Kommunens Facebook

Om kommunen

Choma är en kommun i södra Zambia som är huvudstad i Zambias södra provins. Området har idag en blandad bebyggelse med småstad och landsbygd och har blivit alltmer tätbefolkad till följd av en stor inflyttning de senaste åren. Invånarantalet uppgår till runt 250 000 och det lokala näringslivet utanför småstäderna präglas av jordbruk och i själva staden Choma av lokala marknader. Kommunen fick ett uppsving när Choma utsågs till huvudstad i sin provins år 2012, vilket ledde till en stark befolkningstillväxt i kommunen till följd av inflyttning och ökad ekonomisk aktivitet i både offentliga och privata näringar. Staden Choma ligger precis vid huvudvägen och järnvägen som går mellan huvudstaden Lusaka (28 mil bort) och staden Livingstone (19 mil bort), vilket innebär att kommunens placering är relativt tillgänglig för resenärer som reser från de internationella flygplatserna i de städerna.

Kommunen har tidigare samarbetat med ICLD genom våra Internationella utbildningsprogram, där två drivna och engagerade lokala tjänstemän deltog i ett utbildningsprogram om offentlig finansiering. Relationen till ICLD innebär att det finns pålitliga kontaktpersoner som ICLD känner och enkelt kan förmedla kontakt till. Kommunen har bedrivit ett samarbete med den zambiska civilsamhällesorganisationen Youth Development Organisation med inriktning på ungas roll i hållbar avfallshantering.

Chomas strävar efter att få City-status till år 2030 och vill bedriva en effektiv, hållbar och miljövänlig kommunal service i dialog med lokalinvånare. Kommunen möter utmaningar i att tillhandahålla kommunal service till ett växande invånarantal som förväntar sig mer från det offentliga samtidigt som kommunen har knappa offentliga resurser. Den kommunala organisationen består av sex olika förvaltningar, Human Resource and Administration, Finance and Business Development, Planning and Information systems, Engineering and Infrastructure Development, Public Health Services and Housing and Social Services.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Teknisk förvaltning kring renhållning och avfallshantering. Kommunen har ett underutvecklat system för avfallshantering som de vill hitta sätt att utveckla.
 2. Hållbar stadsplanering. Som en snabbt växande kommun med mycket landsbygd finns utmaningar i den lokala planeringen och att utveckla landsbygden.
 3. Miljö. I egenskap att vara en jordbrukskommun där näringarna är väderberoende påverkas Choma kraftigt av klimatförändringar.

Utöver dessa tre områden har Choma nämnt att de är öppna för andra samarbetsområden, bland annat runt lokal ekonomisk utveckling och kring jämställdhets- och ungdomsfrågor, där de arbetar med att stärka lokala föreningar för kvinnor och ungdomar.

Renhållningskampanj i Choma under Earth Day

Lokalt styre

De stora partierna i kommunen är Patriotic Front (PF) och United Party For National Development (UPND).

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Landsbygdsvägen Choma-Masuku Road i Choma kommun

Palapye, Botswana

Fakta

Land: Botswana (Läs ICLD:s Botswana brief)

Kommun: Palapye Administrative Authority

Provins: Central District

Befolkningstäthet: Stad, 60 000 invånare (2020)

Kommunens hemsida

Om kommunen

Palapye är en stad i östra Botswana som är del av landets största distrikt, Central District. Området är känt som ”Botswanas mötesplats” eftersom många resenärer passerar igenom staden längst med vägnätverket mellan huvudstaden Gaborone och Francistown i landets östra del. I staden bor ungefär 60 000 invånare med en rik blandning av många av Botswanas folkgrupper, bland annat tillhör många invånare folkgrupperna Bangwato och Batswapong. Den lokala administrationen Palapye Sub-District bildades efter en uppdelning av den gemensamma administrationen för städerna Serowe och Palapye, med syftet att ta servicen närmare medborgarna.

Staden huserar universitetet Botswana International University of Science and Technology (BIUST), vars etablerande 2011 innebar ett ekonomiskt uppsving för området. Universitet är Botswanas andra största universitet som främst utbildar ingenjörer. Under 2021 är ungefär 2000 studenter inskrivna i universitetets tre fakulteter. I området finns också Morupule Power Station som är ett kraftverk som förser merparten av Botswana med el. Botswanas viktiga diamantnäring finns även närvarande i byn Lerala i norra Palapye. Leralas diamantgruva har tidigare haft runt 250 anställda, men har varit stängd i perioder och inte lyckats nå samma framgång som Botswanas stora gruvor Jwaneng och Orapa, som tillhör världens största diamantgruvor.

Morupule Power Plant i Palapye

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

Sociala frågor och Community development I detta ingår kommunal service så som sociala frågor och hushållsekonomiska frågor

Utbildning: Palapye samarbetar gärna i frågor som rör grundskolor (primary schools) och utbildningsrelaterade frågor

Stadsplanering inklusive bostads- och fastighetsfrågor

Environmental Health service

Lokalt styre

Palapye är ett så kallat sub-district som är en del av Central District. Eftersom sub-districts själva inte har lokala folkvalda företrädare eller bedriver internationella samarbeten på egen hand så kommer Palapyes deltagande i ett kommunalt partnerskap att ske i samverkan med folkvalda företrädare från Central District. Representanterna från Central District är de som formellt ger mandatet för det internationella utbytet och representerar den folkvalda dimensionen inom partnerskapets styrgrupp.

Administrativt centrum i Palapye

Botswana är en republik med en stark nationell nivå. Utöver den nationella nivån finns på lokal nivå tio stycken så kallade rural districts, fyra urban districts och två city councils som består av en blandning av folkvalda och utsedda ledamöter som väljs vid lokala val vart femte år. Under dessa finns sub-districts och mindre administrativa enheter. Varje distrikt leds av en district commissioner som utses av den nationella nivån och leder utvecklingen och implementeringen av lokala utvecklingsplaner. Landet ses ofta som ett av Afrikas stabilaste länder, med en demokrati som daterar tillbaka till självständigheten 1966.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Livingstone, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Livingstone City Council

Provins: Southern Province

Befolkningstäthet: 190 000 (2020)

Hemsida: Kommunens Facebooksida

Om kommunen

Livingstone City Council är en kommun i södra delen av Zambia, beläget i Southern Province som gränsar till Zimbabwe. Det är ett av landets allra mest populära städer för turister och huserar bland annat de världskända Victoriafallen. Detta innebär också att den lokala ekonomin och arbetsmarknaden är mycket beroende av turistnäringen. Livingstone har en befolkning på ungefär 190 000 och en årlig tillväxt runt 3.1%. Det är en mycket ung stad, med 75% av invånarna under 30 år. Staden innehåller runt 40 000 hushåll där det i snitt bor 4,8 personer per hushåll.

Musiotunya street i Livingstone

Den kommunala organisationen innehåller sju förvaltningar/departement som alla leds av varsin direktör, den övergripande styrningen av kommunen sköts av Livingstones Town Clerk, motsvarande kommunchef. Livingstone City Council är medlem i Local Government Association of Zambia och arbetar med planeringsfrågor tillsammans med organisationen Cities and Infrastructure for Growth (CIG). De har även ett samarbete med den tyska biståndsmyndigheten Germany International Co-operation (GIZ). De har förnärvarande inga andra aktiva internationella partnerskap eller samarbeten.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

1. Lokal ekonomisk utveckling, främst runt utveckling av turismfrågor

2. Teknisk förvaltning, särskilt med fokus kring avfallshantering

3. Hållbar stadsplanering

Utöver dessa områden har Livingstone även uttryckt intresse av att jobba med utbildnings- och ungdomsfrågor och utmaningar som rör lokala sociala frågor kopplade till välfärden.

Lokalt styre

Livingstone City Council styrs av borgmästare Eugene Mapuwo och 17 folkvalda ledamöter i Livingstone City Council. Borgmästaren samt sexton av de sjutton ledamöterna hör till det socialliberala partiet United Party for National Development, som är Zambias största oppositionsparti. En ledamot hör till det nationellt styrande partiet Patriotic Front.

Livingstones medborgarhus

Kommunens vision är att till år 2030 skapa en hållbar stad med fokus på turism, miljö, kulturellt arv, socioekonomiska möjligheter och effektiv infrastruktur.

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Kalabo, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Kalabo District Council

Provins: Western Province

Befolkningstäthet: Landsbygd och byar, 99 709 invånare (2020)

Om kommunen

Kalabo är en kommun i västra Zambia, som också gränsar till Angola i väst. Distriktet grundades 1969 och området har idag en blandad bebyggelse med små byar och städer blandat med landsbygd. Invånarantalet är runt 100 000 och det lokala näringslivet präglas av jordbruk. Främst produceras ris, men även cashewnötter, sötpotatis och majs. Närheten till Liuwa National Park gör också att turismen är en viktig näring i området.

Kommunens arbetar bland annat med lokala projekt runt infrastruktur, vatten och avfallshantering samt transportfrågor. Kalabos vision för 2030 är att skapa ett område som integrerar hållbarhet, innovation och entreprenörskap. Några av deras lokala kärnvärden är transparens, integritet, effektivitetet, rättvisa och att agera opartiskt. På internationell nivå samarbetar de idag inom olika internationella partnerskap och nätverk, de förespråkar och arbetar i linje med Agenda 2030, New Urban Agenda och de mänskliga rättigheter, vilket de skriver att de har jobbat med inom olika ospecificerade utvecklingsprojekt. Kalabo är del av projektet Strengthening Climate Resilience Project som är ett större projekt i Western Province.

Kommunalt kontor i Kalabo

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Lokal ekonomisk utveckling. Kalabo vill lyfta levnadsstandarden på landsbygden och bli bättre på att inkludera kvinnor, unga och personer med funktionsvariationer som idag ofta lever i glest befolkade områden. Kommunen har visat ett intresse för bland annat medborgardialogsfrågor, vilket kan integreras i ett partnerskap runt ekonomiska frågor. Det finns också lokala utmaningar kopplat till jämställdhetsfrågor och svag läskunnighet som kommunen vill adressera. Det finns även andra sorters ekonomisk utveckling som Kalabo kan tänka sig att samarbeta kring i ett partnerskap, exempelvis har Kalabo stor potential att utveckla turismen som en lokal näring och vissa tillverkningsindustrier så som textil.
 2. Teknisk förvaltning. Kommunen ansvarar för avfallshanteringen och vill gärna förbättra sitt arbete kring detta. Lokala utmaningar rör bland annat teknik, användning av sopkärl/papperkorgar i staden, placeringen av avfallsstationen, möjligheter att använda Public Private Partnerships (PPP) och att skapa en kultur av att återanvända istället för att slänga saker bland medborgarna.
 3. Miljö och klimat. Kalabo ser effekterna av klimatförändringarna på lokal nivå, där bland annat översvämningar och temperaturökningar har skadat jordbruket och elförsörjningen. Särskilt har detta drabbat områdets fattiga och utsatta grupper så som kvinnor och barn på landsbygden. Som del av projektet Strengthening Climate Resilience i Western Province och genom kommunens arbete med parker och trädplantering har man försökt mildra effekterna av klimatförändringarna. Detta är något som kan utgöra grunden för ett partnerskap och kombineras runt arbete med medborgardialog, transparens och institutionella reformer.
Renhållningskampanj i Kalabo

Kalabo har skrivit en mycket tydlig och utförlig beskrivning av utmaningarna i området och hur de vill arbeta både med demokratirelaterade frågor och inom de specifika sakfrågeområdena. Ni som intresserad svensk kommun kan få tillgång till denna och läsa mer om Kalabo genom att kontakta oss på partnership@icld.se

Lokalt styre

Kommunen styrs av borgmästare Clement Kabwe och Vice Chairperson är Raphael Chansa. Det styrande partiet är Patriotic Front (PF) och i distriktet finns även partiet United Party For National Development (UPND), dessa är dock inte representerade i Mporokoso Town Council.

I Kalabo District finns 20 valda Ward councillors och en Council Secretary som är distriktets högst beslutande tjänsteperson. Den sistnämnde assisteras även av fyra directors som ansvarar för finansfrågor, planeringsfrågor, administration och näringsliv/industri. Dessa tjänstemän implementerar beslut i linje med beslut från Kalabos District Council.

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Gata i Kalabo

Bujanovac, Serbien

Fakta

Land: Serbien (Läs ICLD:s Serbien-brief)

Kommun: Bujanovac Municipality

Region: Pcinjski okrug

Befolkningstäthet: 43 302 (kommunens egna uppgifter)

Styre: Democratic Party

Länk till kommunens hemsida

Om kommunen

Kommunen Bujanovac är en av sju kommuner i regionen Pcinjski i södra Serbien och gränsar till både Kosovo och Nordmakedonien. Staden är mångkulturell och majoritetsbefolkningen är albaner, med en betydande serbisk minoritet och en mindre romsk minoritet.

Området täcker både småstad och landsbygd. Enligt kommunens egen definition består 30% av kommunen av urban bebyggelse och övriga 70% av landsbygd. Invånarna försörjer sig mestadels genom diverse småföretag och jordbruksrelaterade verksamheter.

På internationell nivå så har kommunen ett gott samarbete och har bland annat drivit ett projekt för social inkludering av romer ihop med SWISS PRO Program, som är en orgnanisation som arbetar med social inkludering, good governance och jämställdhet på lokal nivå. De samarbetar också med EU PRO, UNHCR och HELP Organization.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Teknisk förvaltning, särskilt vattenförsörjning och avfallshantering. Kommunen har ett vattensystem och avlopp som de själva anser är föråldrat och utgår gärna från den frågan i ett partnerskap.
 2. Miljö och klimat. Kommunen är intresserad av ett partnerskap kring en mer hälsosam och bättre miljö. De önskar kunna ta ett helhetsgrepp i kommunen kring avfallshantering, renlighet och andra relaterade frågor som har stor påverkan på invånarna.
 3. Kultur och fritid. Bujanovac är en stad som är rik på kultur och mångfald. Den stora etniska mångfalden gör att det finns många olika kulturaktiviteter lokalt och detta är ett område som vore intressant att främja vidare i samarbete med en svensk kommun.
Kulturcentret i Bujanovac

Lokalt styre

Kommunen styrs av borgmästare Dr. Nagip Arifi från partiet Democratic Party, som också leder den styrande koalitionen som har majoritet i kommunfullmäktige. Det största oppositionspartiet är Serbian Progressive Party.

I Serbien är kommuner den lägsta lokala nivån och finansieringen kommer främst från skatter och statsbidrag, vilket gör dem beroende av den statliga nivån. Val hålls vart fjärde år och borgmästaren utses av kommunfullmäktige.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Kommunhuset i Bujanovac

Chkhorotsku, Georgien

Fakta

Land: Georgien (Läs ICLD:s Georgien-brief)

Kommun: Chkhorotsku Municipality

Region: Samegrelo-Zemo svaneti region

Befolkningstäthet: Landsbygd, 34 000 invånare (Kommunens egna uppgifter)

Styre: Georgian Dream – Democratic Georgia

Länk till kommunens hemsida

Länk till kommunens Facebook

Om kommunen

Kommunen Chkhorotsku är en landsbygdskommun i västra Georgien med ungefär 34 000 invånare och 108 anställda. Kommunen innehåller en mindre stad och 13 andra administrativa enheter. Befolkningen försörjer sig på den lokala jordbrukssektorn, däribland biodling, boskapsskötsel och arbete med svartvinbär, hasselnötter och lagerväxter. Området ligger nära Samegrelo national park och har på grund av sin närhet till utbrytarregionen Abkhazien varit mottagare för flyktingar från det området i samband med konflikter.

Kommunens ekonomi är mycket beroende av statsstöd, andra inkomster består av elförsörjning och skatter på fastigheter och andra hyror. De har ambitioner att stärka sina intäkter och det lokala näringslivet genom ökad turism under de kommande åren. Kommunen har inte deltagit själva i internationella projekt tidigare, de har dock en systerstad i Litauen, Moletai, och det lokala civilsamhället har involverats i olika program på internationell nivå.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

 1. Lokal ekonomisk utveckling – Turism. Kommunen är intresserad av att stärka sin potential för turism som en följd av utvecklingen av ny lokal infrastruktur och hotell. Området är känt för sin vackra natur och kommunen vill ihop med en svensk kommun stärka sin förmåga att involvera lokalsamhället och det lokala näringslivet i arbetet med att stärka besöksnäringen.
 2. Lokal ekonomisk utveckling – Landsbygdsutveckling. Kommunen vill nyttja potentialen i sin lokala jordbrukssektor för att på så vis stärka det lokala näringslivet. Ett partnerskap som kretsar kring att stärka den ekonomiska potentialen för landsbygden tillsammans med erfarenhetsutbyten runt metoder i jordbrukssektorn vore därför intressant.
 3. Sociala frågor. Kommunen vill stärka sin förmåga att tillhandahålla service för äldre och för personer med funktionshinder. Stödet idag kan ibland enbart handla om ett ekonomiskt engångsstöd och det finns därför en vilja från kommunen att stärka sin kapacitet att tillhandahålla service. Många av ICLD:s partnerskap som arbetar med sociala frågor kan relatera detta till demokratiska kärnområden så som jämlikhet och deltagande, det finns därmed god potential att främja lokal demokrati i ett samarbete runt sociala frågor.

Lokalt styre

Kommunen styrs av en exekutiv gren ledd av borgmästare Dato Gogua och två vice borgmästare, och av stadsfullmäktige som består av 28 ledamöter. I stadsfullmäktige återfinns partiet Georgian dream som vann det senaste valet samt partierna United National Movement, European Georgia, Alliance of Patriots, Lelo, Green party och Conservators. Kommunen är del av National Association of Local Authorities of Georgia.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Landsbygd i Chkhorotsku

Mporokoso, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Mporokoso Town Council

Provins: Northern Province

Befolkningstäthet: Landsbygd, ca 60 000 invånare (enligt kommunens uppgifter)

Hemsida: Kommunens Facebooksida

Om kommunen

Mporokoso är en landsbygdskommun i norra Zambia. Staden ligger i närheten av flera kända vattenfall och relativt nära gränsen till Kongo och Tanzania. Närheten till Kongo har inneburit att området historiskt har tagit emot en betydande andel flyktingar i samband med konflikter i grannlandet. Kommunens främsta intäkter kommer från fastigheter, näringslivsavgifter och statsbidrag.

Kommunens vision är att kunna tillhandahålla effektiv och kvalitativ service till sina medborgare och stärka sin lokala infrastruktur i linje med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Genom stöd från Government Association of Zambia (LGAZ), Commonwealth for Local Government Forum och ekonomiska medel från EU har Mporokoso tillsammans med andra städer kunnat delta i projektet ”Building Capacity for local Economic Development” för att stärka fiskenäringen i området.

Fiskeodling under konstruktion i Mporokoso, fiskeindustrin är en viktig intäktskälla och fyra nya odlingar konstrueras i Mumbuluma

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

 1. Miljö och hållbarhet. En lokal utmaning är framförallt avfallshanteringen, vilket de ser både som en viktig social fråga och allmän hälsofråga. Kommunen har idag ett fungerande arbete, men ser behov av att förbättra detta om befolkningen i området ökar.
 2. Lokal ekonomisk utveckling. Staden har påbörjat ett arbete för att stärka förutsättningarna för lokalt näringsliv. Detta arbete vill de så småningom inkludera det lokala samhället i. Bland annat berör detta jordbruk, boskapsskötsel och fiske.
 3. Turism. Eftersom området har flera stora vattenfall och vackra landskap så finns det förutsättningar för att stärka turistnäringen i området, vilket även skulle gynna landet som helhet.
 4. Utbildning och läskunnighet. Kommunen har under 2021 påbörjat ett arbete med att stärka läskunnigheten bland vuxna, vilket skulle kunna utgöra grunden för ett erfarenhetsutbyte inom utbildningsfrågor inom ett partnerskap.
Allmän marknad i områdets affärsdistrikt

Lokalt styre

Kommunen styrs av borgmästare Clement Kabwe och Vice Chairperson är Raphael Chansa. Det styrande partiet är Patriotic Front (PF) och i distriktet finns även partiet United Party For National Development (UPND), dessa är dock inte representerade i Mporokoso Town Council.

Kommunkontor för Mporokoso Town Council

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.