Onlineansökan

Ansökningsomgången våren 2018 förlängd till 26 mars!

– ICLD har tillgodosett ett behov i nuvarande ansökningomgång att förskjuta deadline till midnatt måndag 26 mars. Vid frågor och funderingar, kontakta KP-teamet på partnership@icld.se.

Här loggar du in! 


Vem kan logga in?
– Varje svensk kommun, landsting, region eller annan berättigad sökande part som har eller har haft ett kommunalt partnerskap genom ICLD tilldelas ett gemensamt användarkonto. Det betyder alltså att alla inom samma organisation har samma användarkonto oavsett vilket projekt man arbetar i.

– Har den egna organisationen inte ansökt tidigare kontaktar man ICLD så ordnar vi ett nytt användarkonto. Det finns en länk för detta i ansökningssystemet men det går också bra att mejla till partnership@icld.se. Samordnaren kan därefter dela ut inloggningsuppgifterna till dem inom organisationen som skall ha tillgång till användarkontot.

– De som har tillgång till användarkontot kan skapa, se och redigera den egna organisationens ansökningar.

Vad ser man när man loggar in?
– När man loggar in syns knappen ”Ny ansökan” samt en lista över de ärenden som den egna organisationen arbetar på under gällande ansökningsperiod.

Hur gör jag själva ansökan?
– Du loggar in på ansökningssystemet enligt ovan. Där kan du antingen skapa en ny ansökan eller redigera en befintlig. Därefter kommer du direkt till instruktioner för onlineansökan.

Har ansökans frågor förändrats?
– Ansökningsfrågorna har förenklats något sedan vårens ansökningsomgång 2017.

Hur gör jag med bilagor som till exempel Letter of Intent och budget?
– I onlineansökan kommer det tydligt att framgå vilka bilagor som krävs för de olika ansökningstyperna. Alla bilagor som krävs laddar ni upp under en flik som heter Bilagor. De bilagor som kräver underskrifter scannar ni in och laddar upp. På så vis kan ni också behålla originalhandlingarna.

När kan jag se mer detaljerade instruktioner?
– Du kommer att komma direkt till en sida med instruktioner när du skapar en ny onlineansökan.