Nya riktlinjer för programmet Kommunalt Partnerskap

Några av nyheterna är en ny tillåten ersättning för lokala resor i samarbetsland. Dessutom medges nu ersättning för lokal- och konferenskostnader i form av mindre ersättning för hyra, exempelvis vid workshops. 

Kostnader för visum ersätts som tidigare men nu går det även att få ersättning för de kringkostnader som kan uppstå. Det går numera också att få miljökompensation för resor. 

Bland samarbetsländerna finns det inte längre möjlighet till partnerskap med Vitryssland och Indien. 

Alla förändringar hittar du i de uppdaterade riktlinjerna och budgetriktlinjerna.