Nya perspektiv för ung demokrati efter besök i Falun

Fyra representanter för den Georgiska staden Zugdidi fick under två dagar en inblick i en svensk kommuns demokratiarbete. En ung demokrati mötte en rutinerad demokrati – båda hade utbyte av varandra. Förutsättningarna är skilda, vilket skapade ett spännande möte.
– Grunden i mitt arbete är mänskliga rättigheter, allas rätt att vara med och ur det skapa ett hållbart samhälle, säger Jenny Antonsson.

Falu kommun har ett mångårigt samarbete med Namibia tillsammans med ICLD. Den georgiska kommunens studiebesöket kom till efter initiativ från ICLD och är ett led i ett längre utbildningsprojekt för Zugdidi. Praktiska exempel, erfarenhetsutbyte, personliga möten och samtal om hur man jobbar politiskt med deltagande och delaktighet stod på agendan.
– Vi har många gemensamma frågor runt demokrati och gemenskap, från lite olika håll. Det är alltid intressant att höra hur andra arbetar. Vi försökte ge dem en uppfattning om vad vi arbetar med, och hur vi tar oss an det arbetet, säger Jenny.
Georgierna fick träffa representanter för Falu kommun med liknande uppdrag som dem, men även Falu-representanter vars arbetsuppgifter inte är lika tydligt kopplat till det demokratiarbete Zugdidi står inför.

Jenny Antonsson vill öka kontakten med invånarna i sin kommun genom en tydlig struktur hämtad i styrdokument – och sedan valet 2015 en nybildad nämnd med beslutanderätt i frågor som rör kommunens demokratiutveckling.
– Jag har ett bra mandat, det är inte ofta kommuner lägger till en ny nämnd. Det är en utmaning för organisationen att flytta ansvaret från kommunstyrelsen till nämnden, vilket innebär att vår organisation har ett lärande att göra, men på det stora hela går det bra, säger hon.

Zugdidi-delegationen bestod av två politiker och två personer som arbetar med demokratifrågor i icke-politiska organisationer. Grunden i Zugdidiprojektet går ut på att hitta verktyg för att jobba med öppenhet i den demokratiska processen. Till exempel hur de i webbaserade lösningar kan samla in förslag från medborgarna, eller i en mobilapplikation där de snabbt kan få in olika åsikter.
– De vill verkligen bredda sin förankring, från att vara några personer i kommunen som arbetar med de här frågorna till att bjuda in andra aktörer. Besöket hos oss var ett led i deras arbete att visa hur man arbetar i andra länder.

Vad tror du de främst fick med sig hem från Falun?
– Vi visade vår organisation som rönt framgång men också har utmaningar, jag tror de fick med sig ett exempel på en väl fungerande organisation och ganska smidig förvaltning. De fick också en del konkreta tips av våra kommunikatörer hur man på olika sätt kan arbeta proaktivt med sin kommunikation.

Vad fick du med dig från era gäster?
– Att inte bli hemmablind. Vi gör bra saker, men andra gör också bra saker som man kan lära sig av. Det är bra med perspektiv, lyssna på hur andra gör och tänker. Och jag har fått personliga kontakter som jag kan följa upp. Inspiration, omvärldsbevakning och nätverk är alltid bra. Spelar ingen roll om det är Zugdidi eller Hedemora.

Avslutningen på besöket gav delegationen ett helt nytt perspektiv på Falun. Under ett besök i Lugnets skidstadion togs de med upp i ett av backhoppartornen – en riktig ögonöppnare det.
– De fick höra lite om VM och arrangemang vi genomför på Lugnet. De såg väldigt glada ut, det blev en bra avslutning, säger Jenny Antonsson.

FAKTA
Deltagarna från Zugdidi går ett av ICLD:s Internationella utbildningsprogram, Local Governance with a Rights Based Approach, som löper under 18 månader och syftar till att stärka deltagarnas kompetens gällande lokal demokrati och mänskliga rättigheter.
Programmet riktar sig till tjänstepersoner och politiker på lokal nivå i Georgien, Serbien, Ukraina, Kosovo och Makedonien. Deltagarna vistas i Sverige i två veckor för studiebesök och föreläsningar.