Nya forskningsutlysningar från ICLD

ICLD har fem öppna utlysningar under sommaren 2023. De olika forskningsprojekten avser ta fram ny kunskap och verktyg som kan ge stötta kommuner och regioners arbete med lokaldemokrati på en rad olika områden såsom klimatanpassning, ungdomsdialog och krisberedskap.

Utlysningarna finns på engelska och riktar sig till forskare både inom och utom ICLDs samarbetsländer.

Ett nytt koncept är forskningsprojekt som uppföljning på Local Democracy Labs, som utgår direkt ifrån en kommuns aktuella utmaningar och dilemman. Vill din kommun också ha expertstöd i en viss frågeställning? Hör av er för att delta i ett Lab.

Nya utlysningar publiceras kontinuerligt på den engelska versionen av ICLDs hemsida och listas alltid på denna sida.

Etiketter
Forskning,