Möt oss i Almedalen!

Under året Almedalsvecka, mellan den 2-3 juli kommer ICLD att finnas på den globala mötesplatsen Sverige i Världen, mittemot Almedalsscenen. Välkommen att lyssna på vårt panelsamtal om demokrati och klimat eller kom och prata kommunala partnerskap med oss. Det finns även möjlighet att boka vår generalsekreterare för deltagande i seminarier och paneldebatter.

​Onsdag den 3 juli 10.00-10.45 Panelsamtal:

Kan kommunerna rädda klimatet?​

Se panelsamtalet live – start 10.00 den 3 juli!


Det höjs röster om att demokratin inte är lämpad att möta klimatförändringarnas utmaningar. Andra menar att det är just demokrati som är räddningen. Samtidigt pågår arbete på det globala planet med utgångspunkt i demokratiskt beslutsfattande på lokal nivå, som syftar till att bemöta dessa utmaningar. Kom och lyssna på politiker, forskare och tjänstepersoner i ett samtal om den lokala demokratins roll i en av de mest angelägna frågorna i vår tid!

Panelen består av: Björn Hummerdal, politisk sakkunnig för biståndsminister Peter Eriksson, Kimberly Nicholas, miljöforskare Johan Lilja, generalsekreterare ICLD, Ingrid Palmblad Örlander, utredningsingenjör Växjö kommun, Oliver Rosengren, kommunalråd (M) Växjö. Moderator: Carina Lundberg-Uudelepp, regiondirektör Stockholm.

Panelsamtalet teckentolkas. Vi bjuder på frukost. Välkomna!

Eftersnack: Vill du veta mer eller prata med panelisterna? Vi finns i aktivitetsdelen fram till klockan 12.00

Se panelsamtalet live – start 10.00 den 3 juli!

Mer info på icld.se/almedalen