Miljonsatsning på stärkt demokratisamarbete

– Mänskliga rättigheter är satt under press och ett stort antal rapporter beskriver ett växande demokratiunderskott i flera länder, som på många håll har förvärrats i samband med Covid-19.
Vi behöver nu öka våra ansträngningar för att lokal demokrati ska kunna stå stark efter pandemin. Därför är det glädjande att kunna satsa på svenska kommuner som engagerar sig i ömsesidigt gynnsamma partnerskap, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

De kommuner/regioner som beviljats medel genom ICLD:s program Kommunala partnerskap är: Växjö, Kalix, Strängnäs, Forshaga, Region Gotland, Region Västernorrland, Borås stad, Göteborgs stad, Umeå, Norrköpings, Piteå och Robertsfors kommun.

Två gånger per år kan svenska kommuner och regioner tillsammans med en internationell samarbetspart ansöka om medel för att utveckla demokratin på lokal nivå genom programmet Kommunala partnerskap. Detta görs genom projekt som adresserar en gemensamt viktig lokal utmaning för båda parter, exempelvis klimat, hälso- och sjukvård, integration eller medborgardialog. Ett partnerskap ger också goda förutsättningar att arbeta med Agenda 2030Samarbetsformen kommunala partnerskap är helt finansierat genom Sida med statliga medel.

Bland de beviljade projekten finns flera lovande samarbeten för klimatet.

Kalix kommun har beviljats medel att tillsammans med Masaka i Uganda utföra ett treårigt projekt om plastens påverkan på miljön. Projektet ska ge ett kunskapslyft om ämnet bland unga i Masaka och Kalix och utveckla möjligheten att inkludera ungdomar i beslutsfattande gällande miljöfrågor.

Region Västernorrland har beviljats medel för att förnya sitt partnerskap med Mombasa i Kenya, där regionerna ska stärka sin förmåga att uppnå ett mer hållbart konsumtionsmönster och mer solid avfallshantering som direkt länk till Agenda 2030. Det ska främja den lokala demokratin genom att skapa nya plattformar för dialog och kompetensutvecklingsinitiativ som involverar civilsamhället och ökar medborgarnas deltagande.

I år har ICLD gjort en satsning för att lärdomar och goda exempel nu kan spridas till fler kommuner. Ett exempel är partnerskapet mellan Robertsfors och Machakos i Kenya, som vill sprida metoder för att öka jämställdhet och motverka könsrelaterad våld.

Se vilka kommuner som beviljats medel här

Läs hela pressmeddelandet

Mer information om Kommunala Partnerskap

12 svenska kommuner och regioner får dela på närmare 10 miljoner för att stärka sitt internationella demokratisamarbete. Pengarna fördelas av Internationellt centrum för Lokal Demokrati.https://tinyurl.com/ybxa835r

Publicerat av ICLD – Swedish International Centre for Local Democracy Måndag 1 juni 2020