”Migrants don´t fall from the sky”

Den 19/2 anordnade ICLD:s enheter Kunskapscentrum och Kommunala partnerskap en gemensam workshop med temat migration. "Migrants don´t fall from the sky" var rubriken på workshopen som hölls i Lund.

24 politiker och tjänstepersoner med intresse av migrationsfrågor deltog. De fick lyssna till Jesse Ribot och Papa Faye som presenterade sin forskning om orsaker till migration från området söder om Sahara i Västafrika.


På eftermiddagen presenterades det nyligen startade partnerskapet mellan Borlänge och staden Lodwar i norra Kenya följt av en genomgång av möjligheter och förutsättningar som programmet kommunalt partnerskap kan erbjuda. 

De initiala slutsatserna i Jesse Ribots forskning tyder på att migrationen från Sahel primärt inte beror på klimatet, utan på ett utanförskap och ekonomiska faktorer.