ICLD

"Migrants don´t fall from the sky"

26 Februari 2018

Den 19/2 anordnade ICLD:s enheter Kunskapscentrum och Kommunala partnerskap en gemensam workshop med temat migration. "Migrants don´t fall from the sky" var rubriken på workshopen som hölls i Lund.

24 politiker och tjänstepersoner med intresse av migrationsfrågor deltog. De fick lyssna till Jesse Ribot och Papa Faye som presenterade sin forskning om orsaker till migration från området söder om Sahara i Västafrika.


På eftermiddagen presenterades det nyligen startade partnerskapet mellan Borlänge och staden Lodwar i norra Kenya följt av en genomgång av möjligheter och förutsättningar som programmet kommunalt partnerskap kan erbjuda. 

De initiala slutsatserna i Jesse Ribots forskning tyder på att migrationen från Sahel primärt inte beror på klimatet, utan på ett utanförskap och ekonomiska faktorer.

"Migrants don't fall from the sky". Professor Jesse Ribot, University of Illinois, presenterade sin och Papa Fayes rapport kring orsakerna till migration och kommunernas möjligheter att möta de utmaningar som uppstår.