Mentor i politiskt ledarskap inspireras att utmana gränser

– När jag hade min första mentorgrupp på besök sa de lite förvånat; ”du bara gick in på mötet och ledde det”. Då började jag reflektera själv, vilket utvecklat mitt eget ledarskap till att våga kliva in i rollen, ta initiativ och att människor faktiskt lyssnar, säger hon.

Paula Örn, 39 år, är heltidspolitiker och socialdemokratiskt kommunalråd i Ale Kommun sedan sju år. Efter valet 2014 tog hon rollen som kommunstyrelsens ordförande. Som mentor med ICLD har hon vidgat sitt synfält, breddat sina kunskaper och kunnat utveckla kommunen hon är satt att styra.
– Det vill jag tro, eftersom jag blivit bättre hoppas jag Ale Kommun blivit bättre. Och det har gett oss en del praktisk nytta; till exempel layout och innehåll i Botswanas styrdokument, det har vi tagit till Ale när vi presenterar våra dokument. Jag får med mig massor av tips och idéer både från internationella och svenska nätverk jag byggt upp.

Paula Örn har varit mentor i ICLD:s program sedan våren 2015. Hon har varit aktiv i olika workshopar, tagit emot kommunbesök i Ale och deltagit i utbildningar hos partnerkommuner.
Hon är mentor för kvinnor från Bosnien, Serbien, Makedonien och Sydafrika. Hennes engagemang sträcker sig över två cykler som överlappar varandra. Decembermötet i Zambia innebar avslutning för Paulas ena grupp – och halvtid för den nya.
– Jag tror ICLD:s mentorprogram är oerhört viktiga. Både för de kvinnor som går programmen men också för att vi svenska mentorer i anslutning till workshoparna möter bredare grupper av lokala politiker.


“Det blir som ett parallellärande, vi stödjer dem och för mig blir det bra tillfällen för egen reflektion, att lära från samtal med gruppen och de andra mentorerna från Sverige.”

Hur kan ditt mentorskap stärka kvinnor i deras politiska arbete?
– Jag kan beskriva det strukturella arbetet, uppmuntra dem att skapa nätverk och att stötta varandra. Utbilda och ge tips på hur man hanterar härskartekniker. Sverige har en lång tradition av att stärka kvinnors representation i politiska sammanhang som vi kan dela med oss av.

Bryta mönster, är det viktigt?
– Det är nog lätt att tänka för litet om sig själv. Man behöver våga äga sin egen roll, viket jag försöker göra. Det blir som ett parallellärande, vi stödjer dem och för mig blir det bra tillfällen för egen reflektion, att lära från samtal med gruppen och de andra mentorerna från Sverige.

De övningar, verktyg och metoder mentorerna använder ger även Paula möjlighet till träning. I workshopen med Local Political Leaders omgång 4 i Zambia tidigt i december tog hon ett nytt steg i sin roll då hon höll ett uppskattat anförande om rollen som mentor.
– Det blir som en utbildning även för oss, det är väldigt utvecklande för mig som person. I politiken kan jag inte vara chef, det handlar väldigt mycket om ledarskap och det är skillnad på politiskt ledarskap och politisk kommunikation, debatt och agitation.

Har arbetet som mentor utvecklat dina kommunikativa färdigheter?
– Svårt att säga något konkret, men det är väldig givande att mötas och diskutera demokrati- och medborgarfrågor tillsammans med de här andra kvinnorna, säger hon.
Ett arbete som ingick i Botswanaprojektet handlade om just medborgardialog. Där sammanfördes lokala mötesformer med en svensk modell – vilket utvecklade en struktur som ökade delaktigheten för kvinnor.

Vilken skillnad tror du mentorprogrammen kan göra?
– Fler kvinnor har fått en röst. Jag minns en kvinna från Serbien som plötsligt tog för sig och tog fram en strategi för hur hon skulle arbeta i sin kommun. Hon sa nej till vissa frågor för att hon i stället ville jobba med infrastruktur, det hade hon aldrig vågat utan mentorprogrammet.

Att se andra lyckas, höra berättelser och få förebilder ger självförtroende. Att konstruktivt använda sin ilska som ett verktyg kan vara en bra idé, säger Paula:
– Använd plattformen, ta den makt du blivit tilldelad, du har idéer och kompetens! Strunta i vad de andra säger. Det kan vara gött att vara lite arg feminist ibland. Det är så orättvist i världen med strukturer som gjort att jämställdheten inte har kommit särskilt långt.

Hur kan mentorprogrammet bli bättre?
– Det är viktigt att förstå politisk kommunikation och politikens villkor. Det är inte samma sak att leda politiskt som att leda en organisation. Det finns många dimensioner inom politiken som man måste balansera mellan.
– Kommunikation kan betyda att man vill övertyga andra, debatt är viktigt och det behöver man också träna i de här programmen. Att prata inför stora grupper, hur man agiterar och väcker intresse och hur man kan kritisera sin motståndare på ett klokt sätt. Politiskt ledarskap är komplext, jag vill öka förståelsen för att konflikt kan vara en viktig dimension inom politiken.

Klart att Paulas internationella ICLD-engagemang väckt en del ifrågasättande och frågor inom kommunhusets väggar. Men hon har inga problem att försvara sina resor och investerad tid:
– Nej, det är fullständigt självklart att det gynnar Ale när jag är aktiv på de här arenorna, säger hon.