Lokal demokratihjälte: Syster Margaret Atieno Osogo

“Jag inspireras av hur andra genom historien har arbetat hårt för att göra världen till en bättre plats för mig. Nu är det min tur att göra gott för andra!”

Syster Margaret Atieno Osogo har varit engagerad i Kommunala Partnerskap under en längre tid och är väl insatt i hur det fungerar. Samordnare för partnerskapet Härryda-Homa Bay. Hon håller politiker och tjänstpersoner ansvariga för sina handlingar och beslut på ett otroligt inspirerande sätt. Hon försvarar barn och ungdomars demokratiska rättigheter med näbbar och klor. Dessutom är hon en otroligt glad, varm och humoristisk människa, en verklig karaktär att lära känna.

“Jag växte upp i en fattig men kärleksfull familj med sju systrar och tre bröder. Under min uppväxt höll jag fast vid kärleken och beslutade att viga sitt liv åt att bli en humanitär kraft i sitt samhälle”.

Syster Margaret Atieno Osogo föddes på den lilla ön Mfangano Island mitt i Victoriasjön. I dag är hon 57 år och har lämnat ön för att bli en riktig klippa i samhället. Hon har vigt sitt liv åt att hjälpa utsatta, i synnerhet barn.
– Jag blir arg när jag inte förstår och när andra blir illa behandlade, så därför kämpar jag hårt för deras rättigheter. Jag blir upprörd när reglerna diskriminerar barn.

Fråga bara Malin Fogelström, hennes svenska motsvarighet i projektet:
– Hon får alla att känna sig viktiga. Inte bara de hon arbetar med, utan också ungdomar. Hon ser att de är framtiden, och framför allt att de är viktiga för samhället just nu, i dag.

Efter gymnasiet gick syster Margaret i kloster och blev nunna. Hon utbildade sig till lärare och undervisade i 18 år, innan hon återvände till skolbänken för att studera socialarbete. Hon tog examen i sociologi med antropologi som sidoämne.
– Jag motiveras av att arbeta med något meningsfullt och tillfredsställande. Jag är en väldigt kreativ person som också motiverar andra. Det finns en unik eld inom mig som brinner för att göra gott, säger hon.

Sedan 2016 har hon varit engagerad i projektet ”The right to influence for children and youth”. Projektets mål är att öka kunskapen om FN:s barnkonvention och få fler unga att engagera sig i det lokala demokratiarbetet i partnerskapets båda kommuner.
– Det här projektet når ut i världen på olika sätt med olika samarbeten. Mitt arbete har handlat om barns rättigheter, deras delaktighet och deras förbindelser till politikerna. ICLD har skapat en plattform för stor omvandling och glädje, säger hon. Malin Fogelström har blivit inspirerad av sina möten med syster Margaret:
– Hon lyssnar väldigt uppmärksamt på våra behov och är väldigt noggrann att säkerställa att lärandet blir ömsesidigt. Hon organiserar möten där vi inte bara lär oss om demokrati, inflytande och delaktighet för unga. Vi får också lära oss små saker, och det skapas respekt när våra kulturer möts.

För syster Margaret är det självklart att erbjuda härbärge för hemlösa barn. Genom åren har hon öppnat sitt hem för hundratals barn. Hon är utåtriktad och har lätt att komma nära andra. Hon är full av energi, inte envis men alltid noga med att regler, lagar och policyer följs.
– Jag är en väldigt disciplinerad person, det ett måste i livet för att kunna samexistera med andra. Framför allt tycker jag om att umgås med och lära känna andra, säger syster Margaret.

Vilka är dina största utmaningar?
– Ibland är det svårt att arbeta med olika kulturer, både lokalt och internationellt. Det en person tycker kan nästa se helt annorlunda. Det är också tufft att exponeras för ett samhälle där befolkningen lider och känna att man har lite eller ingenting alls att erbjuda dem.
Men Malin Fogelström intygar att syster Margaret verkligen gör skillnad med sitt omtänksamma, kärleksfulla sätt:
– Hon är en helt fantastisk person med hjärtat på rätta stället. Hon är så engagerad och passionerad för de mänskliga rättigheterna och vill ge ungdomarna den plats i samhället de förtjänar.

Hur ser framtiden ut enligt dig, syster Margaret?
– En bättre värld som leds av människor som kan skapa en plattform för dialog. ICLD får det att fungera, inte bara i större städer utan också i de mest avlägsna byarna där behovet är stort.

Syster Margaret är en viktig person för många, och särskilt för föräldralösa barn. Hon lever som hon lär och möter och tar hand om alla utan att diskriminera. Syster Margaret räddar liv, bokstavligen, varje dag.