Lodwar och Borlänge står inför liknande utmaningar

Kristina Westhed, internationell samordnare i Borlänge kommun, lyssnade i juli 2017 på en presentation av ICLD som beskrev hur Lodwar i Kenya arbetade för att integrera somaliska flyktingar i sitt samhälle. Hon insåg då att Borlänge har samma utmaningar, och tog kontakt med föreläsaren.

​Representanter för de båda kommunerna enades om att det fanns ömsesidiga fördelar att ingå i ett partnerskap – och skickade in en ansökan om att starta ett kommunalt partnerskap. De genomförde en förstudie på ett projekt som på ett hållbart sätt skulle integrerar somaliska flyktingar i deras respektive samhällen.

Under sitt första besök i Borlänge i mitten av december 2018 berättade Ester Lokwei, Minister of Lands, Housing, Physical & Urban Area Planning, hur Lodwar med små resurser arbetar med sina flyktingar och vad de lärt av sina erfarenheter. En av erfarenheterna Ester Lokwei berättade om var hur de aktivt arbetar för att skapa band mellan kommunen och flyktingarna.

​Om projektet