Local Democracy Academy 2020

“Relevant kunskap kring lokal demokrati måste genereras och diskuteras mellan forskare, tjänstemän, politiker och medborgare. Bara då kan vi få fram solida policyrekommendationer”  säger Staffan Smedby, Sida, i sin inledning till ICLDs Local Democracy Academy 2020. Uttalandet fångar syftet med Local Democracy Academy väl: Vi vill göra forskning mer relevant för kommuner och politiker på lokal nivå.

Mellan 14-18 december anordnade ICLD en digital upplaga av Local Democracy Academy – en plats där representanter från kommuner och forskare från hela världen får chansen att mötas för att utbyta tankar och idéer. Årets tema – Global Disruptions and Local Democracy for a Post-Covid World – genererade mycket intresse, och det finns många lärdomar att bära med sig till nästa år.

Local Democracy Academy anordnades under fem dagar, där deltagare medverkade i fyra huvudevent: En paneldebatt; tematiska sessioner; föreläsningar; och AIMday – ett forum där kommuner världen om får diskutera såväl lokala som globala problem tillsammans med forskare med särskild kunskap i ämnet.  

Local Democracy Academy lägger fokus på delaktighet genom interaktiva föreläsningar och diskussioner. Deltagare som registrerade sig till konferensen lämnade in policy briefs (kortfattad forskning) för feedback från peers och erfarna forskare. Efterföljande diskussioner bidrog till både skarpare policyrekommendationer och nya forskningsidéer. Det är det aktiva deltagandet som utgör Local Democracy Academys kärna. Som en deltagare sa: “Du kan inte bara sitta ner och lyssna – du måste delta. Local Democracy Academy handlar om att samverka med andra och träffa nya människor.”

Det virtuella formatet på årets Local Democracy Academy visade inte minst hur pandemin har snabbat på den digitala omställningen. Digitaliseringen var även ett huvudtema under veckan och deltagarna tog del av föreläsningar om olika digitala metoder: participatory video, Netnography och hur nya teknologier påverkar medborgardeltagande. Många diskussioner handlade om vilken påverkan pandemin har på den lokala demokratin. Frågeställningar som “Är skiftet mot ett digitaliserat politiskt deltagande diskriminerande mot de äldre och personer utan smartphones?” och “Hur kan digitaliseringen få med sig exkluderade delar av befolkningen?” diskuterades intensivt, och utgör intressanta frågeställningar för vidare forskning.  

Profilen på årets Local Democracy Academy var i hög grad global. Presentationerna av policy briefs, problemformuleringarna och de efterföljande diskussionerna visar återigen att forskare och kommuner runt om hela världen möter liknande utmaningar. Det var till exempel forskare från ett flertal länder som tittade närmare på användandet av WhatsApp som verktyg för deltagande, och det konstaterades att det finns potential för mer komparativ forskning. Sammantaget så bekräftar Local Democracy Academy själva kärnan i ICLD:s Kommunala Partnerskapsprogram där mer kollektivt lärande och erfarenhetsutbyte behövs för att lösa problem som den lokala demokratin och kommunerna står inför. Pandemin har förtydligat behovet av ett globalt samarbete på lokal nivå.

Etiketter
LDA,