Långsiktiga partnerskap – mot en riktig förändring

Kommunala partnerskap syftar till att stärka demokratin på lokal nivå genom att ge medborgarna insyn och inflytande i beslutsprocesser. Varje förbättring mot en ökad lokal demokrati är en liten seger till att uppnå målet. Desto längre tid och engagemang som läggs ner, ju större chans är att verkligen göra skillnad.

The benefits of a long-term partnership

“The longer partnership you have, the better for you” says Rajab Kitto about their 12-year partnership between Jinja, Uganda and Skellefteå municipality in Sweden.Through a partnership in Municipal Partnership Programme certain problems related to improving the living standards via strengthening local democracy can be solved. And although each solution and each small victory is a step towards achieving the goal, it often requires more time and devotion to really make a difference than a three-year partnership enables. It is, therefore, why Municipal Partnership Programme encourages municipalities to aim for longer lasting partnerships as often the most successful projects and most groundbreaking outcomes in the programme are results of more long-term partnerships.- Democracy could never be completed. It is a system that needs continuous maintenance and improvement and even the most democratic governments need to put effort in preserving the system, says Karin Norlin Bogren, programme director for Municipal partnership.Read more about the benefits of a long-term partnership on our website: https://icld.se/en/article/long-term-partnership-more-steps-towards-a-real-change/

Publicerat av ICLD – Swedish International Centre for Local Democracy Torsdag 21 november 2019

Visdom kommer med åldern. Det är en kliché, men det finns definitivt en viss sanning bakom också. Det krävs tid för att hitta hållbara lösningar. Globala utmaningar som fattigdom, ojämlikheter och klimatförändringar som alla länder står inför kräver en flerdimensionell behandling där erfarenheter, långtgående forskning och många andra åtgärder krävs för att komma fram till lösningar.

ICLD:s övergripande mål är att bekämpa fattigdom i världen. Genom kommunala partnerskap stärks demokratin på lokal nivå och medborgarna ges bättre insyn och inflytande i beslutsprocesser. Varje liten förbättring är en seger. Men för att verkligen göra verklig skillnad krävs engagemang och tid, lång tid.
Det är därför ICLD vill uppmuntra kommuner och regioner att sträva efter längre kommunala partnerskap då flera av de framgångsrika projekten finns bland de långsiktiga partnerskapen. Ett av de längsta är det mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika. De har samarbetat under 20 år och har haft mer än tio olika projekt, främst kopplade till hållbar stadsplanering och stadsutveckling. Genom sitt partnerskap ha de bland annat tagit fram en “verktyglåda” för lokala myndigheter för en bättre implementering av policy och strategi.

Det finns en hel del fördelar i ett långsiktigt partnerskap.

För det första är det antalet problem som är möjligt att nå. Eftersom kommunerna ofta står inför många utmaningar är det inte möjligt att lösa dem samtidigt med bara ett projekt. Ju längre partnerskap, desto fler problem kan hanteras, och utöver antalet projekt bidrar kunskaper och kompetens uppnådda i tidigare projekt ofta mycket för att lättare nå de önskade resultaten i följande projekt också.

För det andra ger ett långsiktigt partnerskap kommunerna mer möjlighet att dra nytta av utbildningar och stöd från ICLD. Syftet med ICLD:s Internationella utbildningsprogram är delvis att stödja kommunala partnerskap. I ett långsiktigt partnerskap kan ett större antal personer få möjlighet att delta i utbildningarna och få fler erfarenheter som har ett positivt inflytande på framgången för projektet. Dessutom kan ICLD genom sitt Kunskapscentrum knyta an till frågor som är kopplade till partnerskapen och göra uppföljningsstudier.

Slutligen kan inte den mänskliga aspekten nog understrykas. I princip bygger ett partnerskapet på förtroende. Förtroende och ömsesidig förståelse skapas över tid och krävs för att uppnå önskade resultat. Dessutom bidrar tid, återkommande möten och interaktion också till att bättre fungerande beteenden vilket resulterar i kontinuerlig individuell och organisatorisk utveckling. Som Rajab Kitto säger om det 12-åriga partnerskapet mellan Jinja, Uganda och Skellefteå kommun: ”Varje gång vi (partnerskapet) träffas lär du dig mycket som individ som du sedan tar med dig hem och ändrar i din attityd, i ditt sätt att leva och i sättet du gör vissa saker i livet. ”