ICLD

KP workshop med tema jämlikhet, rättvis och inkluderande behandling

09 Februari 2017

ICLD kommer att genomföra en heldags workshop på temat Jämlikhet/rättvis och inkluderande behandling för tjänstepersoner från Sverige som är aktiva inom programmet Kommunalt Partnerskap i Stockholm den 3 april.

ICLD kommer att genomföra en heldags workshop på temat Jämlikhet/rättvis och inkluderande behandling för tjänstepersoner från Sverige som är aktiva inom programmet KP i Stockholm den 3 april.

Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap och kapacitet om hur kärnområden ”Jämlik/rättvis och inkluderade behandling” kan integreras i partnerskapen.

Utbildningen är kostnadsfri och ICLD står för lunch och resa för samtliga deltagare. Kursen hålls på svenska.

Torbjörn Messing kommer att föreläsa under dagen. Han är certifierad jämställdhetskonsult och har stor och lång erfarenhet inom området. Ni kan läsa mer om honom här: jamntskagg.se.

Detaljerat program över dagen och information om hur ni anmäler er och bokar er resa finns här

Närbild på Törbjörn Mässning i profil Torbjörn Messing kommer att föreläsa underdagen.