Kunskap från kommunala partnerskap hjälper Sydafrika i Coronatider

Det är främst metoder och kunskaper från projektet ”Politician Project: Leadership, coalitions & voters” som har varit av betydelse. I projektet deltog sammanlagt 21 politiker från 11 olika politiska partier i Sverige och Sydafrika. Projektet fokuserade bland annat på metoder för informationsspridning och dialog med kommuninvånare liksom ökad dialog över politiska gränser.

– J.B Marks Municipality har tillsatt ett ”Disaster Management Task Team” som träffas varje dag, där även oppositionspartier medverkar, berättar Maja Debeljak från Institutet för lokal och regional Demokrati (ID) Växjö, projektledare för ”Politician Project”

Vidare beskriver Thabiso Mono, Community Liaison Officer i J.B Marks, som deltog i projektet, hur J.B Marks blivit inspirerade av hur svenska politiker samarbetar oavsett politisk tillhörighet för att lösa kriser och problem, vilket de nu praktiserar för att hantera det nya coronaviruset.
I ett kommunalt partnerskap ska alltid en styrgrupp med politiker från både majoritet och opposition vara kopplade till projekten för att säkerställa förankring och långsiktighet.

Teammedlemmar i partnerskapet mellan Växjö Region Kronoberg och J.B Marks Municipality i Sydafrika. Foto. Region Kronoberg

Thabiso beskriver också hur den interna kommunikationen blivit bättre:

– Kommunikationsverktygen som vi tagit fram i partnerskapsprojektet är verkligen behjälpliga i en sådan här krissituation. Vi kommunicerar nu smidigt internt genom anslagstavlor, e-post och enhetsmöten, säger Thabiso Mono.
”Politician Project: Leadership, coalitions & voters” between Region Kronoberg Sweden and J.B Marks Municipality in South Africa. Foto. Region Kronoberg

Fakta om partnerskapet

Partnerskapet mellan Växjö och J.B Marks startade redan 2005 och har sedan dess genomfört 42 projekt och förstudier (utvecklingsprojekt) inom partnerskapet. De lärdomar Thabiso beskriver syftar främst till det projekt som genomfördes 2015–2017 ”Politician Project: Leadership, coalitions & voters” mellan Region Kronoberg och J.B Marks Municipality i Sydafrika då sammanlagt 21 politiker från 11 olika politiska partier i Sverige och Sydafrika deltog. Projektet fokuserade bl.a. på metoder för informationsspridning och dialog med kommuninvånare liksom ökad dialog över politiska gränser. För de sydafrikanska deltagarna blev den stora vinningen från projektet att de började kommunicera med andra politiska partier, även i mer informella sammanhang. Liksom vikten av förståelse av att fokusera på saker man kan komma överens om snarare än motsatsen. I den deltagarutvärdering som genomförts inom partnerskapet lyftes exempelvis att man fått ny lärdom om att samarbeta även i svåra tider kring frågor som är av gemensamt intresse.

Etiketter
corona, Covid19,