Jämställd behandling av alla invånare i Vracar

Som en del av sitt deltagande i utbildningsprogrammet: Local Government with a Rights Based Approach, genomförde Irena Lakobrija Delic ett projekt för att synliggöra diskriminerande behandling av personer med funktionsvariation. Irena presenterade sina erfarenheter vid Sidas dag för ITP-arrangörer den 26 januari 2017

Irena skriver: Som tjänsteperson i stadsdelen Vracar i Belgrad, har jag ett uppdrag att se till att alla invånare blir behandlade jämställt och att alla har samma tillgång till kommunal service. Jag insåg snart att Vracar behövde göra ett antal åtgärder för att förhindra och eliminera diskriminering. Det var uppenbart att Vracars service inte var tillgänglig för alla i alla delar: det fanns fysiska barriärer, ingen teckenspråkstolk, inte tydlig och begriplig information för alla och andra diskriminerande delar fanns också. (I bifogad fil beskriver Irena mer ingående arbetet på engelska).