ICLD

IQA 2016 - Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati

22 Februari 2018

2016 års IQA-rapport med tema transparens är nu färdig och finns i elektronisk format på svenska och engelska.

I denna rapport beskrivs, sammanfattas och analyseras de resultat som följts upp genom Internal Quality Assessment, IQA, under 2016 inom programmet Kommunalt partnerskap på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.

Foto: Maria Nilsson, Umeå Universitet