International Training Programme – Inclusive Political Leadership

Programmet ska bidra till en ökad inkludering på lokal nivån då deltagarna ges möjlighet att gemensamt arbeta med ett konkret utvecklingsprojekt samtidigt som de övar sig i olika samarbetsformer.
Min förhoppning är att skapa ett nydanande program som bidrar till verklig förändring för fattiga människor, säger Astrid Nunez på ICLD, ansvarig för programmet.

ICLDs ambition är att få politiker och gräsrotsorganisationer att samarbeta i högre utsträckning än vad som ofta är fallet idag samt bidra till att hitta lösningar för att förbättra servicen till medborgare i utsatta stadsområden i fem olika länder.

Programmet kommer att vara direkt kopplat till forskning som bedrivs av Docent María José Zapata vid Handelshögskolan i Göteborg som berör inkluderande politiskt ledarskap.

Politiker och representanter för gräsrotsorganisationer i följande länder kan söka programmet: Kenya, Zambia, Botswana, Namibia och Sydafrika.

Deadline för ansökan är 10 juni 2017.

Sök till programmet!

Läs mer om programmet i det bifogade dokumentet.