Pilotprojekt för effektivare insatser

Inom ICLD pågår just nu ett pilotprojekt tillsammans med Uasin Gishu, Region Östergötland och Linköpings universitet där en ny arbetsmodell med namnet “Integrated Approach” testas. Projektet syftar till att pröva nya arbetsmetoder för att effektivisera, samordna och förstärka de insatser vi på ICLD gör i våra samarbetsländer. 

I fokus för pilotprojektet ligger det kommunala partnerskapet mellan Region Östergötland och Uasin Ghisu i Kenya. Linköpings universitet är också kopplat till projektet för att stärka forskningens roll.

Vi har ställt några frågor till Björn Möller som är kvalitetsansvarig på ICLD men även projekt projektledare för pilotprojektet:

Vad kommer Integrated Approach att innebära för ICLD ?

– Vi kommer att bättre kunna utnyttja den stora potential som finns i ICLD:s själva konstruktion på ett mer systematiskt sätt. ICLD:s styrka är att vi, utöver kvaliteten i de enskilda programmen, har goda möjligheter att låta organisationens enheter stärka varandra med de komponenter som de är bäst på. Den yttersta ambitionen med modellen är att ICLD:s partners ska uppleva ett ännu starkare stöd i att uppnå sina resultat.

Kommunala partnerskap i centrum

Modellen innebär konkret att kommunala partnerskap placeras i centrum för den långsiktiga institutionella utvecklingen i de länder där ICLD arbetar. Vi använder den spetskompetens som finns inom ICLD på utbildningsområdet, dels för att göra punktinsatser för att stärka styrgrupper och projektteam, dels för resultatspridning. Det innebär ett smartare arbetssätt och gör så att vi kan uppnå mer genom ett effektivare utnyttjande av de befintliga resurserna. Modellen kommer även skapa bättre möjligheter att kunna se vilka effekter ICLD:s arbete har i de enskilda länderna.

Forskningen får en tydligare roll

ICLD:s forskningsinsatser kommer in såväl i uppstartsfasen som under implementeringen och efter projektet avslutats. I början för att kunna analysera utgångsläget i det aktuella landet genom datainsamling i samarbete med lokala universitet och dess studenter. I implementeringsfasen är ambitionen att koppla på forskningsinsatser för att följa och ge löpande input till de aktuella projekten genom följeforskning. Efter projektets slut har vi möjligheter att följa upp resultaten genom utvärderingar och forskningsinsatser.  

– Vi har nu en tydlig modell, som prövas i pilotprojektet. Modellen beskriver processen steg för steg och är länkad till vår långsiktiga strategi, säger Björn Möller.

Etiketter
integrated approach,