ICLD

ICLD uppmärksammat i Gotlands Tidningar

19 Januari 2018

Gotlands Tidningar uppmärksammade ICLD:s besök vid Wisbygymnasiet den 17/2.

Artikeln finns att läsa här.