ICLD

ICLD söker praktikanter till hösttermin 2019

11 Mars 2019

Till höstterminen 2019 söker Internationellt Centrum för Lokal Demokrati två praktikanter till huvudkontoret i Visby.

Syftet med praktikplatsen är att erbjuda praktisk erfarenhet för mastersstudenter inom statsvetenskap, sociologi, kommunikation, mänskliga rättigheter, utvecklingsstudier eller andra samhällsvetenskapliga ämnen.


Som praktikant deltar du i ICLDs verksamhet och får inblick i de tre verksamhetsgrenarna. Du fungerar som en resurs för hela ICLD genom att delta i den löpande verksamheten vilket omfattar såväl administration som utredande uppgifter dessutom får du möjlighet att göra en fördjupad studie.

Arbetet kräver att du har god analysförmåga, kan arbeta självständigt samt har lätt för att prioritera och strukturera.

ICLD:s verksamhet omfattar tre huvudområden:


 • Kunskapscentrum, som spelar en aktiv roll i kunskapsutveckling och sprider kunskap inom lokal demokrati, är även aktiv gällande verksamhetens kvalitetssäkringsarbete.
 • Kommunala partnerskapsprogram som stödjer utvecklingssamarbete mellan svenska kommuner, landsting, regioner och regionala kommunalförbund med liknande organ i 19 partnerländer.

 • Internationella utbildningsprogram som erbjuder kvalificerade, långsiktiga utbildningsprogram riktade till nyckelpersoner och förändringsagenter i våra partnerländer. Det finns båda internationella program som består av deltagare från flera länder och nationella program i två länder, Ryssland och Zimbabwe.

Syfte och arbetsuppgifter

Målet med praktiken är att praktikanterna får en ökad förståelse för det svenska internationella utvecklingssamarbetet och ökad kunskap kring lokal demokratiutveckling. Arbetsuppgifterna inkluderar:


 • Insamla, organisera och sprida ”best cases” och erfarenheter från ICLD:s internationella utbildningsprogram och kommunala partnerskap


 • Bidra till Kunskapscentrums insamling av erfarenheter och lärdomar om lokal demokratiutveckling i låg och medelinkomstländer 


 • Delta i organiserandet och uppföljningen av ICLD:s workshops och seminarier


 • Skriva, redigera och publicera webbartiklar

Vad ICLD erbjuder praktikanten

Vi erbjuder en möjlighet för varje praktikant att bidra till ICLD:s arbete med deras kunskaper och färdigheter samt att få erfarenhet, kunskap och insikt inom:

 • Sveriges utvecklingssamarbete
 • Internationellt samarbete inom lokal demokrati
 • Kommunala partnerskap för ömsesidigt lärande
 • Kunskapsspridning inom utveckling
 • Kommunikation
 • Forskning om bästa praxis gällande lokal utveckling
 • Praktisk erfarenhet i att organisera workshops och utbildningsevent inom internationell utveckling

Kvalifikationer


Pågående masterutbildning som behandlar frågor relevant för utveckling på lokal nivå. Till exempel inom statsvetenskap, hållbarhet, internationell utveckling mänskliga rättigheter, sociologi eller andra samhällsvetenskapliga ämnen.


Kunskap om de globala utvecklingsmålen


Kunskap om Sveriges utvecklingssamarbete


Intresse och kunskap om kommuners roll i utvecklingsarbete


God analytisk- och problemlösningsförmåga


Förmåga att bedöma, hantera och strukturera information


Förmåga att arbeta med mångfald i en mångkulturell miljö


Språkkunskaper: Flytande i svenska och engelska, god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.


Tid och arbetsplats

Praktikanterna kommer att handledas av forskningsledaren och en person utsedd av programchef för de kommunala partnerskapen eller internationella utbildningsprogrammen. Praktikanterna tilldelas arbetsstationer på ICLD:s huvudkontor i Visby, Gotland. Praktikperioden är heltid mellan september och december 2019. Arbetstid: 9:00 – 17:00Villkor

Praktik på ICLD är obetald, studenter eller andra praktikanter förväntas erhålla finansiering från antingen CSN eller Arbetsförmedlingen. ICLD har möjlighet att ersätta två tur-och-returbiljetter till Visby med båt. Ansök

Ansök på hemsidan senast 15 April 2019. Frågor om praktikplatsen besvaras av Malaika Mikaelsson, malaika.mikaelsson@icld.se, tfn 0498-29 91 49.