ICLD söker handläggare till de Internationella Utbildningsprogrammen

ICLD söker en programhandläggare till enheten som ansvarar för de internationella utbildningsprogrammen.
Aktuellt vikariat är på 12 månader med start omgående och med möjlighet till förlängning. Tjänsteställe är Visby eller Stockholm.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar med att öka invånares möjligheter att påverka de egna livsvillkoren. Vi gör det genom att utveckla den lokala demokratin och genom att stödja institutioner på lokal och regional nivå så att dessa blir bättre rustade att på ett demokratiskt och inkluderande sätt möta globala skeenden som klimatförändringar, urbanisering och migration. Vi arbetar för att beslutsfattandet i de länder vi arbetar i blir effektivt, transparent och inkluderande. Alla medborgare ska ha samma möjligheter till inflytande. Verksamheten finansieras av Sida.

ICLD: s verksamhet omfattar, Internationella Utbildningsprogram (ITP), Kommunala Partnerskap samt Kunskapscentrum. Fokus i allt arbete ligger på att minska fattigdomen genom lokal demokratiutveckling. ICLD: s huvudkontor ligger i Visby på Gotland och vi har en filial i Stockholm.

ICLD söker nu en programhandläggare till enheten som ansvarar för de internationella utbildningsprogrammen.

Aktuellt vikariat är på 12 månader med start omgående och med möjlighet till förlängning. Tjänsteställe är Visby eller Stockholm.

Som handläggare vid ICLD:s ITP-enhet ska du självständigt svara för hela processen rörande utbildningsprogrammets planering, genomförande och utvärdering. Målgruppen för samtliga ICLD:s utbildningsprogram är politiker och tjänstepersoner på lokal och regional nivå i Sveriges samarbetsländer i Afrika och i östra Europa.

Vi söker dig som är van att leda utbildningar, som självständigt kan ansvara för hela utbildningsprocessen från idéarbete till planering och som kan genomföra och följa upp utbildningar.

Du har relevant akademisk examen, dokumenterad pedagogisk kompetens och är väl förtrogen med att utbilda vuxna. Du är intresserad av de utmaningar som finns inom den lokala förvaltningen och har kunskap om demokratins funktion, särskilt på kommunal nivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i projektform och kunskaper i Logical Framework Approach (LFA) som metod och erfarenhet av Results Based Management (RBM) är särskilt meriterande. Du behöver behärska svenska och engelska i tal och skrift samt vara erfaren att hålla i presentationer på båda språken. Du behöver också vara van att arbeta med de vanliga dataprogrammen och även ha erfarenhet av arbete i databaser.

Arbetet kräver av dig att du är drivande, initiativrik och lyhörd. Du behöver vara bra på att initiera bygga och upprätthålla goda kontakter med kollegor, samarbetspartners i Sverige och i våra samarbetsländer samt ha en vana att arbeta i en flerkulturell miljö, varför vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du behöver ha en hög social kompetens, administrativ skicklighet och god samarbetsförmåga.

Arbetet innehåller frekventa resor till ICLD:s samarbetsländer.

För information om ICLD:s arbete, se icld.se. För information om befattningen kontakta
Lars Lööf, t.f Enhetschef
Tel: 0498-299182 eller 0709-304907´
Epost: lars.loof@icld.se

eller
Olov Berggren, Generalsekreterare
Tel. 0498-29 91 81 Mobil: 070 720 86 93
 E-post: olov.berggren@icld.se

Ansökan med personligt brev och CV, skall ha inkommit via e-post till lars.loof@icld.se senast den 8 december 2017.