ICLD

ICLD söker Generalsekreterare

19 Januari 2018

ICLD söker Generalsekreterare med placering i Visby. Uppdraget som generalsekreterare innebär ansvar att på styrelsens uppdrag organisera, leda och fördela arbetet vid kansliet i Visby. Det finns också ett mindre kontor i Stockholm. Generalsekreteraren har arbetsgivaransvar för ca 20 medarbetare. I rekryteringen samarbetar ICLD med Source. Se nedan hur du anmäler ditt intresse för tjänsten.

Uppdraget
Ditt uppdrag som generalsekreteraren blir att verkställa och fullgöra ICLD:s uppdrag och avtalsförpliktelser samt att företräda ICLD i Sverige och internationellt mot bl.a. departement, myndigheter, kommuner, landsting och massmedia. Att kunna stärka och utveckla ICLDs nätverk, bygga kontakter för utbildningsprogrammen såväl som mot andra relevanta parter ingår i uppdraget. En viktig del i uppdraget är att medverka vid förnyelsen av insatsavtalet med Sida som ska ses över år 2018.

Uppdraget som generalsekreterare innebär ansvar att på styrelsens uppdrag organisera, leda och fördela arbetet vid kansliet i Visby. Det finns också ett mindre kontor i Stockholm. Generalsekreteraren har arbetsgivaransvar för ca 20 medarbetare.

En central del av uppdraget som generalsekreterare är ledarskapet, vilket innebär ansvar för att leda och följa upp verksamheten genom att inspirera, motivera och utveckla medarbetare och ta tillvara deras individuella kompetenser och kunskaper.

Till generalsekreterarens roll hör att stimulera internt samarbete och utveckla verksamheten samt att förmedla och kommunicera mål och visioner till olika målgrupper genom ett inkluderande och kommunikativt ledarskap.

Förväntningar
Vi söker dig som har relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Vidare har du dokumenterad chefserfarenhet och god ledarförmåga. För att på ett framgångsrikt sätt kunna sköta uppdraget tror vi att du har erfarenhet av politiskt styrda organisationer eller arbete i en medlemsorganisation. Du innehar god kunskap om och erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete och har ett stort intresse för frågor om lokal demokrati. Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska är även nödvändigt för uppdraget i fråga.

Arbetslivserfarenhet från ledande arbete i kommun och/eller landsting är meriterande, liksom kunskap och erfarenhet av decentralisering, lokalt självstyre, god samhällsstyrning och utbildningsfrågor. Det är även meriterande om du kan uppvisa erfarenhet av att ha lett en mindre, kunskapsbaserad arbetsplats på ett framgångsrikt sätt. Fälterfarenhet från utvecklingsländer, ytterligare språkkunskaper och formell ledarkompetens ses också som meriterande.

Du är en stabil ledare med en trygg och god självinsikt som uppvisar ett ansvarsfullt och förtroendeingivande sätt gentemot medarbetare och övriga samarbetsparter. Du har en välutvecklad förmåga att bygga upp och upprätthålla relevanta nätverk och i din kommunikation är du dialoginriktad, uppmuntrande och tillitsfull samt lyhörd och tydlig. Synlighet, öppenhet och att kunna leda genom delaktighet och förtroende är värderade egenskaper. Ett strategiskt perspektiv i kombination med förmåga att kunna leda ned en målbild i dagligt arbete, genomförande och resultat eftersträvas. Ditt arbetssätt är välorganiserat, strukturerat och målmedvetet. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

ICLD erbjuder
Uppdraget som generalsekreterare erbjuder en unik möjlighet till arbete med internationellt utvecklingssamarbete och främjande av lokal demokrati. Vidare erbjuds möjlighet att delta i arbetet kring forskning och kunskapsutveckling som rör lokal demokrati och lokalt självstyre, i såväl ett nationellt som internationellt perspektiv. Du har förmånen arbeta i en stimulerande arbetsgrupp med engagerade och kunniga kollegor. Uppdraget medför även möjligheter att arbeta under stort eget ansvar samt att delta i utvecklingen av verksamheten på ett övergripande plan.

Övrigt
Befattningen är en tillsvidare-anställning som generalsekreterare i föreningen, för närvarande med placering i Visby.
Resor i tjänsten både nationellt och internationellt.

KONTAKT
För frågor om tjänsten, välkommen att kontakta styrelseordförande Jerker Stattin, tel 072-5253524
I denna rekrytering samarbetar ICLD med Source där Ann Peyron Östlund, tel 0708-784226,  ann.peyron@source-executive.se eller Monica Landmark, tel 0731-55 00 14, gärna svarar på dina frågor.

INTRESSEANMÄLAN
Välkommen med din intresseanmälan senast den 13 februari till Source Executive Recruitment.