ICLD i Almedalen 2019

Kan kommunerna rädda klimatet?


Globala samarbeten löser lokala utmaningar

Panelsamtal under Almedalsveckan 2019, onsdagen den 3 juli 10-10.45.

Det höjs röster om att demokratin inte är lämpad att möta klimatförändringarnas utmaningar. Andra menar att det är just demokrati som är räddningen. Samtidigt pågår arbete på det globala planet med utgångspunkt i demokratiskt beslutsfattande på lokal nivå, som syftar till att bemöta dessa utmaningar.

Kom och lyssna på politiker, forskare och tjänstepersoner i ett samtal om den lokala demokratins roll i en av de mest angelägna frågorna i vår tid!

Plats: Den globala mötesplatsen “Sverige i Världen”, Donnersplats 6, mittemot Almedalsscenen.  Hitta till Sverige i Världen!
Panel:
Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete – ersatt av Björn Hummerdal, politisk sakkunning för Peter Eriksson
Kimberly Nicholas, miljöforskare Lunds Universitet
Johan Lilja, generalsekreterare ICLD
Ingrid Palmblad Örlander, utredningsingenjör Växjö kommun
Oliver Rosengren, kommunalråd (M) Växjö
Moderator: Carina Lundberg-Uudelepp, regiondirektör Stockholm

Panelsamtalet teckentolkas. 
Officiella Almedalsprogrammet 2019