ICLD

ICLD i Almedalen

12 may 2019

Vi deltar under årets Almedalesvecka på den globala mötesplatsen Sverige i Världen, Donnersplats 6, mittemot Almedalsscenen. Välkommen att lyssna på vårt panelsamtal om demokrati och klimat eller kom och diskutera kommunala partnerskap med oss.

Tisdagen den 2 juli mellan 14.00-16.00 Om Kommunala partnerskap
(presentationer 14.00 och 15.00) På aktivitetsdelen av Sverige i Världen finns vi tillsammans med Glokala Sverige och diskuterar hur kommuner/regioner kan uppnå de globala målen genom kommunala partnerskap. 
Begränsat antal platser. Anmäl till: partnership@icld.se

Onsdagen den 3 juli 10.00-10.45 Panelsamtal:

Kan kommunerna rädda klimatet?
Globala samarbeten löser lokala utmaningar


Det höjs röster om att demokratin inte är lämpad att möta klimatförändringarnas utmaningar. Andra menar att det är just demokrati som är räddningen.

Samtidigt pågår arbete på det globala planet med utgångspunkt i demokratiskt beslutsfattande på lokal nivå, som syftar till att bemöta dessa utmaningar.

Kom och lyssna på politiker, forskare och tjänstepersoner i ett samtal om den lokala demokratins roll i en av de mest angelägna frågorna i vår tid!

Panel:
Peter Eriksson, Minister för internationellt utvecklingssamarbete
Kimberly Nicholas, Miljöforskare Lunds Universitet
Johan Lilja, Generalsekreterare ICLD
Ingrid Palmblad Örlander, utredningsingenjör Växjö kommun
Oliver Rosengren, kommunalråd Växjö
Moderator: Carina Lundberg-Uudelepp, regiondirektör Region Sthlm

Eftersnack-  vill du veta mer eller prata med panelisterna? Vi finns i aktivitetsdelen fram till klockan 12.00

Länk till det officiella Almedalsprogrammet

Boka en Generalsekreterare?

I mån av tid och relevans finns det möjlighet att boka ICLDS:s generalsekreterare som deltagare i panel eller seminarier. 

Kom till vårt kontor!
Är du i Almedalen är du även välkommen att besöka vårt kontor som ligger ett stenkast från Söderport. Hör av dig via partnership@icld.se så vi hinner fixa fika:)

ICLD anordnar panelsamtal om demokrati och klimat på den globala mötesplatsen Sverige i Världen.