Hur påverkar lokal demokrati migration från Sahel?

Vilka är orsakerna bakom denna våg av utflyttning från Sahel till Europa? Varför väljer så många – särskilt unga män – att lämna sina hem, familjer och byar för att göra en farlig resa till en okänd framtid?

Som en del av en forskningsserie vars syfte är att förstå orsakerna till klimatrelaterad migration från Sahel till Europa, reste forskare till Tambacounda-regionen i Senegal för att tala med de omkomnas familjer. Man undersökte även på vilket sätt politikerna på lokal nivå arbetade för att ta itu med dessa orsaker.

Forskningsserien består av flera rapporter, varav två har publicerats av forskargruppen ledd av Professor Jesse Ribot och Dr Papa Faye:

• ‘Local Government and Migration: a review of literature and media narratives with focus on West African Sahel’ (Working Paper 13)

• ‘Theories of migration in and from rural Sub-Saharan Africa: review and critique of current literature’ (Working Paper 14)

Läs mer om projektet

ICLD Migration from the Sahel from ICLD.