Hållbar upphandling bra tema för partnerskap

Karin Norling Bogren var tillsammans med Ann Linde Koolman, upphandlingschef i Ale kommun, på plats i Bremen under två dagars dialogforum på temat innovativ hållbar upphandling.
– Det var väldigt intressant, jag lyssnade på många presentationer och gjorde två reflektioner. Den ena var att jag kände igen mig i det mesta för länder som lever under samma EU-lagstiftning. Framför allt i de tyska föredragen var det spännande att höra hur vi hade samma funderingar och utmaningar, säger Ann Linde Koolman som dagligen är engagerad i upphandlingar för kommunens olika enheter.

Den andra reflexionen handlade om de afrikanska ländernas förutsättningar i upphandlingsprocesserna. Ambitionerna är samma som i europeiska länder – men de demokratiska förutsättningarna annorlunda.
– Alla vill följa lagar och förordningar, men man pratade om korruption och om att hot mot tjänstemän förekommer, säger Ann.
Har du själv varit utsatt för mutförsök, hot eller andra påtryckningar?
– Jag har arbetat med upphandlingar i väldigt många år men har aldrig varit utsatt för påtryckningar. Det finns en respekt för att följa lagar och långsiktig hållbarhet för konkurrens och öppenhet. Blir jag bjuden på saker eller middagar så tackar jag nej.

Ale Kommun har varit aktiv inom ICLD:s program sedan 2009 med samarbeten i både Moldavien och Botswana.
– Svenska kommuners engagemang är väldigt viktigt för ICLD eftersom efterfrågan på svenska samarbetsparter är stort. Vi ser att Ale är en kommun som är nyfikna och framåt, exempelvis är de den enda svenska kommun som har ett flerpartssamarbete med en part från ett land i Östeuropa och ett afrikanskt land, säger Karin Norlin Bogren.

Ann Linde Koolman tycker att ett ICLD-partnerskap skulle vara utvecklande:
– Personligen jättekul och bra, partnerskap berikar på många sätt, ger en förståelse för omvärlden och kan kanske stärka kollegor ute i världen. Min kommun arbetar i olika partnerskap men i dag finns det inte på agendan att arbeta i partnerskap runt upphandlingsfrågor. Intresse finns och vi har nya politiker på väg in så vem vet vad som händer i framtiden.
Vad gav dina samtal med ICLD:s Karin Norlin Bogren?
– Väldigt mycket, vi hade många bra samtal och utbytte många idéer. Jag fick en insikt i hur ICLD arbetar, det är viktigt att det finns parter som bidrar, samverkar och envist försöker komma framåt för att skapa en bättre framtid.

Under konferensen i Bremen framkom att det finns en stor efterfrågan på utbyte av kunskap och erfarenhet bland företrädare för lokala myndigheter och förvaltningar över både landgränser och kulturområden.
– Det skulle vara väldigt roligt om ICLD fick in en ansökan på temat hållbar upphandling, kanske kopplat till ansvarsutkrävande och transparens eller delaktighet. Hållbar upphandling är ett högaktuellt och viktigt tema för alla, säger Karin Norlin Bogren.