Gränsöverskridande nätverk för bättre vattenkvalitet

Östersjön mår inte bra och är därför en prioriterad fråga för länderna runt Östersjön. För att påskynda processen att förbättra vattnet har samarbetet Waternets.RU inletts.
– Huvuduppgiften under projekttiden är att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvalitén, säger Olga Shadura, handläggare för internationella utbildningsprogram på ICLD.

Projektet ska utveckla vattennätverket Water Users Partnership (WUP). Nätverket består av vanliga invånare, fiskare, hushåll med enskilda avlopp, bönder, markägare, även industrier – alla som påverkas av vattenkvalitén i ett så kallat avrinningsområde i Kaliningradsregionen.
Det nybildade Waternet.RU-projektet ska knyta ihop de svenska aktörerna med Kaliningrad.

Varför är det viktigt att samarbeta inom området?
– Östersjön binder ihop våra regioner, allt som görs lokalt har påverkan på Östersjön. Genom att samarbeta med andra regioner kan vi lära oss, eller lära ut, olika metoder för att tillsammans förbättra miljön i Östersjön, säger Tobias Facchini, projektledare för Waternets.RU på Regionförbundet i Kalmar län.

Vatten rör sig över kommungränser, över regiongränser – även över landsgränser. Tanken med projektet är att följa vattnet hela vägen.
– Eftersom alla aktörer i området påverkar samma vatten vill vi samarbeta med dem. Vi antingen påverkar eller påverkas av vattnet, säger Tobias Facchini.
Projektet som finansieras av ICLD beräknas pågå till 2018. Samarbetet sker på både regional och kommunal nivå.

Vilka aktiviteter har ni hunnit att genomföra?
– Vi hade kick-off i april och ett första partnermöte i Västervik 26 – 27 juni. Vi bjöd in Vattenmyndigheten som förklarade för våra ryska kollegor hur man koordinerar vattenfrågor på den nationella nivån. Regionförbundet i Kalmar berättade om det regionala arbetet och Västervik lyfte den kommunala nivån och berättade om framgångsfaktorer och hur de arbetar med sitt vattenråd, säger Tobias Facchini.

I Kaliningrad jobbar man i olika skolmiljöer, vilket inte sker på samma sätt i Sverige. Däremot finns i Västervik det levande naturhistoriska museet Naturum som jobbar med skolor för att lära barnen mer om vatten och Östersjön.
– Vi har pratat om hur vi kan utveckla det här samarbetet för att lära av varandra. För vår del är det viktigt att man tänker framåt – projektet erbjuder en möjlighet att stärka vårt nätverk med Kaliningrad och utveckla nya projekt, säger Tobias Facchini.

Under det första partnermötet i Sverige besöktes en ekologisk bondgård i Västervik, där djuren vistas i öppna landskap, bland våtmarker och betesmarker. Det blev en ögonöppnare för delegationen från Kaliningrad, där stora enheter av djur står inomhus i stallar.
– Det var inspirerande att se Kalmars och Västerviks helhetsperspektiv i arbetet med vattenförvaltning. Och att besöka en ekologisk bondgård som använder sig av en unik teknologi för att förbättra vattenkvalitén utan att sänka tempot för jordbruksproduktionen, säger Ekaterina Latysheva, rysk projektsamordnare från miljöinstitutet EKAT-Kaliningrad.

Vad tycker du och dina kollegor om Water Users Partnership-konceptet?
– Det är en unik och effektiv plattform för samarbete med olika intressenter kring frågor inom ett avrinningsområde. Olika röster blir hörda vilket leder till att de mest passande besluten tas fram. Givetvis kommer vi att stötta på olika svårigheter, men vi är övertygade om att dialog kan lösa det mesta. Det viktigaste är att komma igång med arbetet.

Tobias Facchini har förhoppningar, och förväntningar, på samarbetet:
– Vi vill att man utvecklar WUP-konceptet både i Ryssland och Sverige, att man samlar lokala krafter med kännedom och kunskap om hur det fungerar på lokal nivå. Det här är ett koncept vi tror på och det är också ett väldigt demokratiskt sätt att arbeta på, eftersom vi jobbar direkt med dem som berörs, säger Tobias Facchini.

Ett projekt har en starttid och en slutpunkt. Men för Östersjön och människorna som bor längs kusterna, finns varken tid att vänta eller att slösa:
– Förhoppningen är att WUP-nätverket i Kaliningrad lever vidare även efter projektets genomförande. Det finns ett stort värde i att samarbeta kring detta, så vi hoppas de väljer att behålla nätverket, även om det kanske inte blir i exakt samma tappning, säger Tobias Facchini.

FAKTA
Waternets.RU är ett samarbetsprojekt mellan Regionförbundet i Kalmar län, Västerviks kommun och Kaliningrad där en kommun som heter Gurievsk är inblandad, tillsammans med regionen och forskningsinstitutet EKAT-Kaliningrad.
– Projektet startade 1 april 2017 och ska genomföras till slutet av 2018.
– Huvuduppgiften under projekttiden är att ta fram lokala åtgärdsprogram för att för att förbättra vattenkvalitén.
– Kaliningrad har planerat ett möte i slutet av september för att besluta hur de ska bygga nätverket i sitt område.