Gender Mainstreaming Local Democracy

Detta 18-månadersprogram bygger på Agenda 2030 och de globala målen. Ett speciellt fokus ligger på mål nummer 5 – Jämställdhet. Varje deltagare och dess lokala förvaltning förväntas därför genomföra en intern förändringsprocess på den lokala nivån genom att använda sig av metoder för jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering innebär att en jämställdhetsbedömning måste genomföras av alla policies som påverkar hur människor lever, så att alla – kvinnor och män, tjejer och pojkar – kan leva jämställda liv.

Följande länder är berättigade att söka till programmet: Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia. 

Programperioden: 2019-2021.

Ansökan till programmet är stängd.

Dokument
gender-itp-2019