Flera svenska kommuner i nya internationella projekt

Det övergripande målet för alla projekt är att utveckla lokal demokrati och att minska fattigdom. Lokal styrning, social omsorg och miljö och klimat är några av de vanligare områdena för samarbete. Kenya, Georgien och Kina, följda av Tanzania, Uganda, Sydafrika och Moldavien är de länder där flest samarbeten beviljats denna gång. Projekten är en del av verksamheten inom ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati, med finansiering från biståndsmyndigheten Sida.

– Att arbeta med och utveckla den lokala demokratin är en oerhört viktig fråga i vår tid. Det är också viktigt att utveckla metoder för hur den enskildes möjligheter till inflytande kan stärkas, säger Lennart Båge, vikarierande generaldirektör på Sida.
ICLD arbetar inom fyra kärnområden för lokal demokratiutveckling. Alla projekt ska på olika sätt bidra till ökade möjligheter för jämlikhet, inkludering, transparens och ansvarsutkrävande i sina kommuner. Samarbetena visar att den lokala nivån blir starkare och att möjligheterna att hantera gemensamma globala utmaningar växer.

– Det kommunala partnerskapsprogrammet stödjer kommuner att i sina partnerskap arbeta med de globala utmaningarna i Agenda 2030. Vi vill bidra till att skapa socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara samhällen, säger Karin Norlin Bogren, chef för det Kommunala Partnerskapsprogrammet på ICLD.

Utöver de 24 nya projekten finns drygt ytterligare drygt 130 samarbeten som redan pågår. Det är redan runt 55 svenska kommuner, landsting och regioner som deltar. Två helt nya kommuner denna gång är Haninge och Kozarska Dubica i Bosnien Herzegovina. De ska arbeta tillsammans för unga människors ökade delaktighet i de demokratiska processerna.
Bidragen till projekten ligger mellan 300 000 och 500 000 kronor per år och de pågår mellan ett och tre år.

Följande kommuner har beviljats stöd för ett eller flera projekt: Ale, Borlänge, Haninge, Leksand, Lidingö, Lidköping, Mölndal, Norrköping, Robertsfors, Skövde, Strängnäs, Umeå, Vara, Vänersborg, Växjö och Älvsbyn. Läs mer om de olika projekten på: www.icld.se

För information kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se, för frågor om partnerskapen kontakta ICLD på 0498-29 91 00 eller partnership@icld.se